Almoravidene, islamsk dynasti, oppstått av en religiøs bevegelse blant berberne i Sahara; bevegelsens leder, Abd Allah Ibu Jasin, døde 1059. Under Jusuf Ibn Tasjfin (1061–1107) ble almoravidene en politisk makt. Han underla seg hele Marokko og anla byen Marokko (Marrakesh). Senere ble han av fyrsten al-Muta'mid i Sevilla (se abbadidene), kalt til hjelp mot de kristne; han drog da til Spania med en hær og slo Alfons 6 1086, men fratok siden al-Muta'mid hans rike og gjorde seg til herre også over hele det arabiske Spania. Hans sønn og etterfølger Ali Ibn Jusuf (1107–43) arvet et stort rike. Senere ble almoravidene fortrengt av almohadene.