Langeled, rørsystem som frakter gass fra Ormen Langes landanlegg på Nyhamna til Sleipner-plattformen, og videre til en mottaksterminal i Easington på Englands østkyst. Langeled har en samlet rørlengde på 1200 km. Mer enn en mill. tonn stål ble brukt til rørledningen. Sørlig del av ledningen (Sleipner–Easington) – med en kapasitet på ca. 70 mill. Sm3 gass per dag – ble satt i drift i 2006, den nordlige (Nyhamna–Sleipner) – med en kapasitet på over 80 mill. Sm3 gass per dag – ble satt i drift fra 2007.