Vår Energi

Fra Jotun-feltet.
.

Artikkelstart

Vår Energi er et norsk olje- og gasselskap, som er operatør for en rekke petroleumsfelter i Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet. Selskapet ble etablert sommeren 2018 som følge av en sammenslåing av Eni Norge og Point Resources. Eiere er Eni med 69,6 prosent, og oppkjøpsfondet HitecVision med 30,4 prosent. Fusjoneringen av de to selskapene trådte i kraft 10. desember 2018.

Vår Energi er operatør for feltene Goliat i Barentshavet, Marulk i Norskehavet, Balder, Jotun, Ringhorne og Ringhorne øst i Nordsjøen. Selskapets ambisjon de neste årene er å vokse betydelig på norsk sokkel, både hva angår operatørskap og oppkjøp i produksjonslisenser. Vår Energi har satt av 65 milliarder kroner til investeringer på norsk sokkel fra 2019 til 2023.

Selskapets produksjon ved sammenslåingen var på over 170 000 fat oljeekvivalenter daglig. Etter oppkjøpet av ExxonMobils interesser i norsk sektor september 2019 øket produksjon under Vår Energi betraktelig.

Eni og ExxonMobil

Vår Energi har hovedkontor i Stavanger og avdelinger i Hammerfest og Oslo. Kristin F. Kragseth er direktør i selskapet. Hun har lang erfaring fra ExxonMobil, og hun startet karrieren i Exxon i 1992. Hun var tidligere prosjektdirektør i Point Resources.

Vår Energi bygger videre på selskapene Eni Norge og ExxonMobil.

Historikk

I 2003 ble italienske Agip kjøpt av Eni. Dermed skiftet Norske Agip navn til Eni Norge.

Agip kom inn på norsk sokkel i 1965. Selskapet var i lisensgruppen til Ekofisk-feltet, hvor oljeproduksjonen ble startet sommeren 1971. Eni Norge fikk sitt første operatørskap på norsk sokkel i 1997 i lisensen 229. Goliat-feltet ble funnet høsten 2000. Funnet viste seg senere å gå inn i lisens 229 B som Eni ble tildelt i 2007. Produksjon for Goliat-feltet kom i gang våren 2016.

Vinteren 2017 ble det klart at Point Resources som eies av det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet HitecVision overtok ExxonMobils opererte andeler på norsk sokkel. Dette innebar også at 300 ansatte fulgte med over til Point Resources fra ExxonMobil.

Point Resources betalte åtte milliarder kroner for oppkjøpet av operatørskapene til ExxonMobil i Nordsjøen. Point Resources på sin side ble startet i 2016 på restene av de mindre oljeselskapene Core Energy, Spike Exploration og Pure E&P.

Selv om Point Resources kjøpte feltene hvor ExxonMobil var operatør, beholdt ExxonMobil en produksjon på norsk sokkel tilsvarende 170 000 fat oljeekvivalenter (2016) i eierandeler som var operert av andre selskap. Salget til Point Resources omfattet heller ikke ExxonMobils raffinerings- og nedstrømsvirksomhet i Norge. I 2019 ble imidlertid oppkjøpet sluttført og Vår Energi overtok Esso Norge.

Sammenslåingen av de amerikanske oljeselskapene Exxon og Mobil, skjedde i 1999. I Norge førte dette blant annet til at Esso Norge også endret varemerke til ExxonMobil. Esso Norge var en tidlig aktør på norsk sokkel og deltok i oljeleting allerede fra sommeren 1966.

Norges første oljefunn

Esso Norge deltok i den første konsesjonsrunden på norsk sokkel og fant i sin tid det første oljefunnet i Norge, tilbake i mai i 1967 i det som var den første produksjonslisensen på norsk sokkel, PL 001. Feltet ble funnet to år før Ekofisk-feltet. Esso kunne slå fast at funnet var gjort i et komplisert reservoar.

Selskapet jobbet med funnet i mange år framover med varierende intensitet. Først i 1996 kunne selskapet slå fast at funnet var kommersielt drivverdig. Dette skjedde blant annet etter at det var boret 18 avgrensningsbrønner, og etter fem måneders prøveproduksjon med Petrojarl 1 kom feltet, som fikk navnet Balder, i produksjon i 1999. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner som er koblet til et produksjons- og lagerskip, Balder FPSO.

Produksjonsforlengelse

Opprinnelig hadde ExxonMobil plan om å drive ferdig produksjon på Balder og Ringhorne og forlate feltene en gang mellom 2020 og 2025. Videre utvinning fra feltene ble ikke sett på som lønnsomt nok hos den amerikanske oljegiganten.

Da Point Resources overtok den amerikanske oljegigantens andeler, ble det satt i gang prosjekt for å få mer ut av feltene. Vår Energi mener det er grunnlag til å drifte feltene til 2045 ved å bruke de samme installasjonene. I desember 2019 leverte Vår Energi utbyggingsplan for prosjektet Balder Future. Selskapet planlegger å bruke 19 milliarder kroner på en betydelig oppgradering av feltene Ringhorne, Jotun og Balder. Blant annet starter den omfattende oppgraderingen av produksjonsskipet Jotun FPSO ved Rosenberg Worley i Stavanger sommeren 2020.

Som følge av oppgraderingene i Balder Future-prosjektet, kan Vår Energi utvinne 130 millioner flere fat olje. Videre boring og undersøkelser kan også øke dette anslaget.

Vår Energi satser utelukkende på olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. I årene framover har selskapet satt seg som mål om å øke produksjonen via oppkjøp i eksisterende produksjonslisenser, samt delta i nye leterunder. I september 2019 signerte Vår Energi en avtale om å overta ExxonMobils oppstrømsaktiviteter i Norge for 4,5 milliarder dollar, eller rundt 41 milliarder kroner. Avtalen betydde at Vår Energi overtok eierandeler i mere enn 20 produserende felt.

Samarbeidet med Aker

Da Vår Energi overtok ExxonMobils eierinteresser inngikk selskapet også en avtale med Aker Solutions om vedlikehold og modifisering av eksisterende og fremtidige produksjonsenheter. Avtalen var viktig for å sikre lokalt forankret vedlikeholds- og byggetjenester.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Mellor Sophie (2019, 27/9). Vår Energi to acquire all ExxonMobiles NCS assets, Project Finance, September 27. 2019.
  • Newstex (2019, 28/11). Company News: Thomas Net News: Aker Solutions Secures Maintenance and Modification Services Contract for Vår Energi. Newstex Trade & industry Blogs.
  • Olje og Gass (2019, 27/9). Vår Energi tar over for ExxonMobil. Olje og Gass.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg