Fra Jotun-feltet.
.

Vår Energi er et norsk olje- og gasselskap, som er operatør for en rekke petroleumsfelter i Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet. Selskapet ble etablert sommeren 2018 ved en sammenslåing av Eni Norge og Point Resources. Største eiere er Eni med 63,1 prosent og HitecVision med 20,7 prosent av utestående aksjer.

Virksomhet

Vår Energi er operatør for feltene Goliat i Barentshavet, Marulk i Norskehavet, Balder, Jotun, Ringhorne og Ringhorne øst i Nordsjøen. Selskapets ambisjon de neste årene er å vokse betydelig på norsk sokkel, både hva angår operatørskap og oppkjøp i produksjonslisenser.

Selskapets produksjon ved sammenslåingen var på over 170 000 fat oljeekvivalenter daglig. I 2021 produserte selskapet gjennomsnittlig 247 000 fat per dag fra 36 felter. Vår Energi er dermed Norges nest største petroleumsselskap, hvorav 37 prosent gass. Ved notering på Oslo børs i februar 2022 ble selskapet verdsatt til 70 milliarder kroner.

Vår Energi har hovedkontor i Stavanger og avdelinger i Hammerfest og Oslo. Torger Rød er administrerende direktør og Thorhild Widvey styreformann i selskapet.

Historikk

I 2003 ble italienske Agip kjøpt av Eni. Dermed skiftet Norske Agip navn til Eni Norge.

Agip kom inn på norsk sokkel i 1965. Selskapet var i lisensgruppen til Ekofisk-feltet, hvor oljeproduksjonen ble startet sommeren 1971. Eni Norge fikk sitt første operatørskap på norsk sokkel i 1997 i lisensen 229. Goliat-feltet ble funnet høsten 2000. Funnet viste seg senere å gå inn i lisens 229 B som Eni ble tildelt i 2007. Produksjon for Goliat-feltet kom i gang våren 2016.

Vinteren 2017 ble det klart at Point Resources som eies av det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet HitecVision, overtok ExxonMobils opererte andeler på norsk sokkel. De 300 ansatte i ExxonMobil fulgte med over til Point Resources.

Point Resources betalte åtte milliarder kroner for oppkjøpet av operatørskapene til ExxonMobil i Nordsjøen. Point Resources på sin side ble startet i 2016 på restene av de mindre oljeselskapene Core Energy, Spike Exploration og Pure E&P.

Sammenslåingen av de amerikanske oljeselskapene Exxon og Mobil skjedde i 1999. I Norge førte dette blant annet til at Esso Norge også endret varemerke til ExxonMobil. Esso Norge var en tidlig aktør på norsk sokkel og deltok i oljeleting allerede fra sommeren 1966.

Norges første oljefunn

Esso Norge deltok i den første konsesjonsrunden på norsk sokkel og fant i sin tid det første oljefunnet i Norge, tilbake i mai i 1967 i det som var den første produksjonslisensen på norsk sokkel, PL 001. Feltet ble funnet to år før Ekofisk-feltet. Esso kunne slå fast at funnet var gjort i et komplisert reservoar.

Selskapet jobbet med funnet i mange år framover med varierende intensitet. Først i 1996 kunne selskapet slå fast at funnet var kommersielt drivverdig. Dette skjedde blant annet etter at det var boret 18 avgrensningsbrønner, og etter fem måneders prøveproduksjon med Petrojarl 1 kom feltet, som fikk navnet Balder, i produksjon i 1999. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner som er koblet til et produksjons- og lagerskip, Balder FPSO.

Produksjonsforlengelse

Opprinnelig hadde ExxonMobil plan om å drive ferdig produksjon på Balder og Ringhorne og forlate feltene en gang mellom 2020 og 2025. Videre utvinning fra feltene ble ikke sett på som lønnsomt nok hos den amerikanske oljegiganten.

Da Point Resources overtok den amerikanske oljegigantens andeler, ble det satt i gang prosjekt for å få mer ut av feltene. Vår Energi mener det er grunnlag til å drifte feltene til 2045 ved å bruke de samme installasjonene. I desember 2019 leverte Vår Energi utbyggingsplan for prosjektet Balder Future. Selskapet planlegger å bruke 19 milliarder kroner på en betydelig oppgradering av feltene Ringhorne, Jotun og Balder. Blant annet starter den omfattende oppgraderingen av produksjonsskipet Jotun FPSO ved Rosenberg Worley i Stavanger sommeren 2020.

Som følge av oppgraderingene i Balder Future-prosjektet, kan Vår Energi utvinne 130 millioner flere fat olje. Videre boring og undersøkelser kan også øke dette anslaget.

Oppkjøp og leting

Vår Energi satser utelukkende på olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. I årene framover har selskapet satt seg som mål om å øke produksjonen via oppkjøp i eksisterende produksjonslisenser, samt delta i nye leterunder. I september 2019 kjøpte Vår Energi ExxonMobils oppstrømsaktiviteter i Norge for 4,5 milliarder dollar, eller rundt 41 milliarder kroner. Vår Energi overtok ifølge avtalen eierandeler i mer enn 20 produserende felt. I juni 2023 kjøpte Vår Energi den norske virksomheten til Neptune Energy for USD 2,275. Avtalen øker produksjonen med 70 000 fat oljeekvivalenter hvorav 62 prosent gass.

Samarbeidet med Aker

Da Vår Energi overtok ExxonMobils eierinteresser, inngikk selskapet også en avtale med Aker Solutions om vedlikehold og modifisering av eksisterende og fremtidige produksjonsenheter. Vår Energi viser sterk vekst og har satt av 65 milliarder kroner til investeringer på norsk sokkel fra 2019 til 2023.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Mellor Sophie (2019, 27/9). Vår Energi to acquire all ExxonMobiles NCS assets, Project Finance, September 27. 2019.
  • Newstex (2019, 28/11). Company News: Thomas Net News: Aker Solutions Secures Maintenance and Modification Services Contract for Vår Energi. Newstex Trade & industry Blogs.
  • Olje og Gass (2019, 27/9). Vår Energi tar over for ExxonMobil. Olje og Gass.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg