Innpumping av vann, gass (naturgass, CO2, m.m.) og/eller kjemikalier i berggrunnen. Dette gjøres vanligvis for å skape bedre produksjonsbetingelser og/eller øke utbyttet fra et petroleumsreservoar (se brønn (Petroleumsbrønner), Injeksjon). Injeksjon kan også fungere som lagring av vanskelig omsettelig gass, eller deponering av uønsket gass (CO2). Brukt boreslam, oppmalt borekaks m.m., kan også deponeres gjennom injeksjon, men da normalt i ikke-produserende formasjoner.