Haltenpipe, transportsystem og rørledning fra Heidrunfeltet på Haltenbanken i Norskehavet til Tjeldbergodden i Aure kommune, Møre og Romsdal. Rørledningen har en diameter på 16 tommer (40,6 cm) og lengde på ca. 253 km. 35 km av ledningen går innaskjærs. Systemet har en kapasitet på minst 2,2 mrd. m3/år. De totale investeringer i rørledning og terminal er beregnet til ca. 2,3 mrd. 1999-kroner. Operatør er Statoil, rettighetshavere de samme som på Heidrun. Konsesjonen utløper i 2020. På Tjeldbergodden har Statoil og Conoco bygd en metanolfabrikk, som forbruker 0,7 mrd. m3 gass per år.