Åsgard Transport, 42 tommers rørledning fra Åsgardfeltet til Kårstø med total lengde på 707 km. Driften startet 2000. Rørledningen har en kapasitet på ca. 69 mill. Sm3 per dag, og transporterer gass fra de andre feltene på midtnorsk sokkel (per 2009 Draugen, Heidrun, Kristin, Mikkel, Norne og Urd, i tillegg til Åsgard). Konsesjonen løper til og med 2020, mens den tekniske levetiden er 50 år. Operatør er Gassco, med Statoil som teknisk driftsoperatør.