Vesterled, gassrørledning i Nordsjøen som går fra Heimdalfeltet til St. Fergus i Skottland. Ledningen har en diameter på 32 tommer, er 361 km lang og har en kapasitet på 36 mill. Sm3gass/dag. Fra 1978 transporterte gassrørledningen Frigg Norwegian Pipeline (FNP) gass fra Friggfeltet til St. Fergus. Etter nedleggelsen av Friggfeltet og den britiske plattformen MCP-01 ble ledningen lagt om og omdøpt til Vesterled. Driften av den omlagte ledningen startet 2001. Operatør er Gassco.