LNG

LNG er naturgass som er gjort flytende ved hjelp av nedkjøling.

Faktaboks

Etymologi
forkortelse for engelsk liquefied natural gas

LNG lages av tørrgass og skiller seg fra NGL og LPG ved at produktet i hovedsak består av metan. Når gassen er kondensert til væskeform, reduseres volumet med en faktor på rundt 600. Gassen kan da fraktes over store avstander der bygging av gassrør ikke kan gjennomføres av tekniske og økonomiske grunner.

LNG som energivare

LNG er en viktig energivare i internasjonal handel. Som naturgass er den regnet for å være miljøvennlig, men ikke like brukervennlig som flytende petroleum. Energitettheten er også lavere. Avhengig av sammensetningen er nedre brennverdi rundt 45 megajoule per kilogram (MJ/kg), men siden massetettheten bare er fra 0,4–0,5 kg/liter, blir energitettheten kun 20–22 MJ/liter, mot rundt 36 MJ/liter for lettolje.

Produksjon og omsetning

I et LNG-anlegg blir gassen som ledes inn behandlet for blant annet å fjerne vann, karbondioksid og hydrogensulfid. Innmatet gass kan også inneholde tyngre hydrokarboner som etan, propan og butan. I ulik grad blir gassen renset for disse gasskomponentene. Gassen gjøres flytende ved å kjøle den ned til under –161,4 °C, som er normalkokepunktet til metan.

Produksjon av LNG foregår over hele verden og mesteparten av produksjonen går til eksport. Norge har et større LNG-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest, som prosesserer utvunnet gass fra Snøhvitfeltet.

Frakt

LNG fraktes med egne LNG-skip som er konstruert for dette formålet, og som sørger for at gassen holdes nedkjølt under frakt. Ved ankomst blir den gassifisert for så å bli matet inn i et lokalt gassnett, eventuelt omdannet til CNG for videre transport.

Omsetning

Omsetning av LNG på verdensmarkedet har hatt en sterk vekst i de senere årene. I 2016 økte omsetningen med tolv prosent til totalt 293,1 millioner tonn.

De største eksportlandene er Qatar og Australia, som i 2016 sto for henholdsvis 27,6 og 19,2 prosent av verdensmarkedet. Den norske anden var 1,4 prosent. De største importlandene er Japan (28,8 prosent), Kina (13,5 prosent) og Sør-Korea (13,2 prosent).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg