Faktaboks

Havindustritilsynet

Havindustritilsynet (nytt navn fra 2024)

Forretningsadresse
Stavanger
Daglig leder
Anne Myhrvold

Havindustritilsynet er et statlig tilsyn som har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø innen petroleumsvirksomheten og fornybar energiproduksjon på den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til petroleumsanlegg og tilhørende rørledningssystem på Melkøya, Tjeldbergodden, Nyhamna, Kollsnes, Mongstad, Sture, Kårstø og Slagentangen.

Tilsynet er politisk og administrativt underlagt Energidepartementet. Det skal føre tilsyn med at aktørene i energiproduksjonen på norsk kontinentalsokkel holder et høyt nivå på helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet. Tilsynsansvaret omfatter også deler av den landbaserte petroleumsvirksomheten.

Anne Næss Myhrvold er direktør siden 2013.

Tilsvarende som for Arbeidstilsynet, gir utlendingsloven og allmenngjøringsloven Havindustritilssynet ansvar og myndighet når det gjelder tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

Tilsynet er avhengig av et godt samarbeid med aktørene i sektoren, og at kontroller og pålegg fra tilsynet blir fulgt opp.

Historikk

Petroleumstilsynet ble opprettet i 2004 da det ble skilt ut fra Oljedirektoratet og er samlokalisert med dette i Stavanger. Direktør i perioden 2004–2013 var Magne Ognedal. Han var fra 1980 sikkerhetsdirektør i Oljedirektoratet, og ble ofte omtalt som «Mr. Safety».

I 2018 gjennomførte Riksrevisjonen en forvaltningsrevisjon av tilsynet, som kom med en rekke kritiske bemerkninger til hvordan tilsynet kontrollerte selskapene under sitt ansvarsområde. Revisjonen konkluderte blant annet med at avvik og pålegg i flere tilfeller ikke hadde blitt fulgt opp av selskapene, og at tilsynets arbeid i liten grad har hatt ønsket effekt. Revisjonen mente også at metodene til tilsynet ikke var tilstrekkelige til å avsløre alvorlige sikkerhetsutfordringer.

Tilsynet skiftet navn til Havindustritilsynet i 2024.

TIlsynet hadde i 2022 181 ansatte og et budsjett på 359 millioner kroner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

Havindustritilsynet
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg