petroleumsbrønn

En skjematisk skisse av en havbunnskomplettert produksjonsbrønn. Målestokken er sterkt fortegnet, og brønnbanen er for enkelhets skyld tegnet vertikal.

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Petroleumsbrønn er et borehull som bores for å lete etter eller produsere petroleum.

Faktaboks

Også kjent som

oljebrønn

Man borer en undersøkelsesbrønn for å få vite om man har peilet seg inn på et nytt olje- eller gassfunn. Hvis en slik brønn fører til funn, kan den bli etterfulgt av opptil flere avgrensningsbrønner som bidrar til å kartlegge forekomstens utstrekning. Til slutt blir funnet utnyttet ved hjelp av utvinningsbrønner – dels produksjonsbrønner, der olje og/eller gass pumpes opp – dels injeksjonsbrønner, der vann, boreslam, CO2 eller annet pumpes ned i brønnen under trykk for å presse oljen og/eller gassen inn i produksjonsbrønnene.

Innen utgangen av 2003 var det boret 3384 lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel over en samlet distanse på 3 369 893 meter; eller halvveis ned til Jordens midtpunkt. Gjennomsnittsdypet for borehullene var 3371 m, og det dypeste har nådd ned til 7513 meter. Største vanndyp er 1719 meter.

Design

En petroleumsbrønn konstrueres slik at den kan stå imot påkjenningene den blir utsatt for i løpet av levetiden. Blant annet er valg av dimensjoner på fôringsrør viktig.

Dreping

En petroleumsbrønn sies å være levende når den har så stort trykk at petroleum strømmer ut hvis ikke et stengeorgan hindrer det. Brønnen drepes ved at den fylles med så tungt boreslam at vekten av dette balanserer formasjonstrykket. På denne måten kan oljen eller gassen hindres i å strømme ut av en åpen brønn. Ukontrollert utblåsning blir ofte stanset ved hjelp av brønndreping, se utblåsning (Dreping).

Injeksjon

Petroleumsproduksjon kan økes ved innsprøytning av vann, gass eller kjemikalier i brønnen. Injeksjonsvæsken pumpes normalt inn i reservoaret gjennom spesielle injeksjonsbrønner som er plassert slik at den injiserte væsken erstatter oljen eller gassen som produseres. På den måten kan reservoartrykket og produksjonstakten opprettholdes for å oppnå økt utvinning fra reservoaret.

Vann brukes vanligvis som injeksjonsvæske, men også gassinjeksjon brukes for å drive ut mer olje av reservoarene og produsere gass. På norsk sokkel tillates brenning av gass bare ved prøveproduksjon og i nødssituasjoner. I felt der olje og gass er assosiert, skal det foreligge plan for utnyttelse av gassen før utbygging kan godkjennes.

Komplettering

Komplettering foretas etter at en petroleumsbrønn er boret for å gjøre den klar til produksjon. Brønnen blir fôret med fôringsrør, som sementeres fast i det åpne hullet. I reservoarområdet perforeres fôringsrøret, og man setter inn produksjonsrør, siler og pakninger. På denne måten kan oljen og gassen tas opp uten lekkasjer og med et minimum av uønskede tillegg av vann og sand. Se også petroleum (Brønnkomplettering).

Overhaling

Overhaling, brønnrehabilitering, vil si utskifting av deler av en petroleumsbrønn på grunn av slitasje og korrosjon. Dette er gjerne nødvendig etter noen års produksjon. Produksjonsrøret trekkes opp og brønntrykket balanseres med tungt boreslam før ny komplettering gjennomføres. Samtidig kan deler av brønnen stenges og åpne nye områder mot reservoaret for å forbedre produktiviteten. Brønnoverhaling medfører en viss fare for ukontrollert utblåsning, slik det skjedde på Bravo-plattformen i Nordsjøen 1977.

Stimulering

Produksjonsevnen til en petroleumsbrønn kan stimuleres ved å åpne sprekkene i reservoarberget omkring brønnen. Dette kan gjøres på to måter: 1) Syrebehandling; å presse en sterk syre som etser bort bergarten inn i sprekkene og 2) frakturering; å sette på et høyt overtrykk i brønnen. Frakturering kan også kombineres med syrebehandling ved at væsken som presses inn i berget inneholder etsende syre.

Testing

Testing utføres for å finne ut hvor stor petroleumsproduksjon som kan forventes fra en brønn. Ved å måle brønnhullstrykkets avhengighet av strømningshastigheten, beregnes produktivitetsindeksen: antall fat produsert per dag dividert på trykkfallet i brønnen forårsaket av denne væskestrømmen. Gass/olje-forholdet (GOR) og mengden vann i petroleumsstrømmen blir også målt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg