Utvinningstillatelse er en konsesjon som gir enerett til leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor et avgrenset område på norsk kontinentalsokkel.

Faktaboks

Etymologi
engelsk production licence
Også kjent som

produksjonslises, PL

Utvinningstillatelser tildeles av Olje- og energidepartementet med hjemmel i petroleumsloven kapittel 3.

Den som har en utvinningstillatelse kalles rettighetshaver. Utvinningstillatelser tildeles en gruppe oljeselskaper – rettighetshavergruppen, og en av disse oppnevnes som operatør og driver virksomheten på vegne av rettighetshavergruppen.

Hver rettighetshaver får eiendomsrett til sin andel av den petroleum som produseres fra konsesjonsområdet. Dersom det påvises en drivverdig petroleumsforekomst på konsesjonsområdet, kan rettighetshaver få bygget ut denne gjennom å få godkjent en plan for utbygging og drift (PUD), utarbeidet i henhold til petroleumsloven.

Utvinningstillatelsene og eierfordelingen er registrert i Petroleumsregisteret.

Tildeling – konsesjonsrunde

Historisk har utvinningstillatelser hovedsakelig blitt tildelt i konsesjonsrunder, hvor myndighetene har kunngjort et visst antall blokker som det kan søkes utvinningstillatelse for. Siden første konsesjonsrunde i 1965 har det pr. 2018 vært 24 konsesjonsrunder. I tillegg har det i senere år vært holdt årlige tildelingsrunder i modne deler av norsk kontinentalsokkel, først gjennom de såkalte Nordsjørundene i 2000–2002, deretter som «tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO). I disse områdene vil geologien være godt kjent på forhånd, og det foreligger utbygd infrastruktur (olje- og gassrørledninger, prosesseringsanlegg) som eventuelle funn kan bli knyttet til.

Arbeidsforpliktelse

For utvinningstillatelser tildelt gjennom konsesjonsrunder fastsetter myndighetene en arbeidsforpliktelse som rettighetshaver må forplikte seg til å gjennomføre, som boring av en eller flere letebrønner (undersøkelsesbrønn), gjennomføring av seismikk eller begge deler. Etter at arbeidsprogrammet er gjennomført, kan utvinningstillatelser tilbakeleveres.

Konsesjonsperiode

Utvinningstillatelser gjelder først for en grunnperiode på opptil ti år. Dersom rettighetshaver har oppfylt arbeidsprogrammet og andre vilkår som er fastsatt, kan hen kreve forlengelse for den perioden som er fastsatt i utvinningstillatelsen, vanligvis 30 år.

For utvinningstillatelser meddelt i de årlige tildelingene, kan det gjelde andre vilkår. Rettighetshaver kan ha fått en kort grunnperiode hvor hen har valget mellom å utføre definert leteaktivitet, typisk bore en letebrønn, og tilbakelevering ("drill or drop"). Et annet alternativ er at hen får frist på seg til å utarbeide en plan for utbygging og drift (PUD – petroleumsvirksomhet) for en petroleumsforekomst som allerede er påvist. Dersom hen unnlater å utarbeide slik plan, faller utvinningstillatelse bort ("PUD or drop").

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg