Produksjonsskip, skip utrustet for petroleumsproduksjon. Brukes særlig på mindre felt og på dypt vann. Skipet er utstyrt på lignende måte som en produksjonsplattform, men kan flyttes når feltet er uttømt.