Frakturering, kunstig frembringelse av sprekker i berggrunnen ved en petroleumsbrønn. Gjøres ved kontrollert oppumping av trykket i brønnen til formasjonen sprenges. Bedrer formasjonens transportevne og øker dermed produksjonen. Sand el.l. pumpes inn i sprekkene som oppstår, for at de ikke skal lukke seg. Tilsetning av syre kan brukes for å løse opp materiale og dermed utvide sprekkene. Dersom frakturering skjer uønsket under boring, kan det oppstå problemer med tapt sirkulasjon, idet borevæske forsvinner inn i formasjonen.