Utviklingslæren er læren om hvordan livet på jorda har utviklet seg, og om mekanismene som driver denne utviklingen.Ifølge utviklingslæren har alt liv på jorda et felles opphav, og har oppstått ved en endringsprosess fra tidligere eksisterende former. Alle organismer på kloden er derfor i større eller mindre grad i slekt med hverandre.Selve endringsprosessen kalles for evolusjon. Hele artikkelen

Ny artikkel