I Darwins teori den urform som alle dyre- og plantearter har arvet sine felles grunntrekk fra.