Koadaptasjon, det fenomen at den utviklingshistoriske tilpasning av et bestemt organ fortsetter og vanligvis medfører en samtidig endring av andre organer for å være nyttig. Se utviklingslæren.