Artskrysning, artsbastard, avkom fra foreldre som tilhører to forskjellige arter. Artskrysninger har som oftest nedsatt fruktbarhet eller er helt sterile.