Det forhold at to organismer på grunn av tilpasning til samme levevis kan se like ut selv om de i virkeligheten tilhører forskjellige systematiske grupper.