Rasebiologi, tidligere betegnelse for studier av utvikling av raser, særlig hos kulturplanter og husdyr, men ble også brukt om studier av menneskeraser. Moderne studier av variasjonen innen en art betegnes populasjonsbiologi. Se også eugenikk og mennesket (Forskjeller mellom menneskegrupper).