Hardy-Weinbergs lov, matematisk beskrivelse av genetisk likevekt i en populasjon.

Hardy-Weinbergs lov sier at både genvariantene (allelene) og genotypfrekvensene vil forholde seg konstante over tid i en populasjon hvis evolusjon ikke forekommer. Slike uendrede gen- og genotypefrekvenser kalles ofte en Hardy-Weinberg-likevekt.

Konstante allel- og genotypefrekvenser er kun mulig uten evolusjon, som i denne sammenhengen betyr fravær av:

Loven ble fremsatt av den britiske matematikeren Godfrey Harold Hardy og den tyske fysikeren Wilhelm Weinberg i i 1908, uavhengig av hverandre. 

Anta at et gen finnes i to utgaver (alleler), A og B, i en populasjon av en diploid organisme (for eksempel mennesker). Genfrekvensen av allel A betegnes p og genfrekvensen av allel B betegnes q, slik at p + q = 1. Hvis p = 0,2 betyr det at 20 % av allelene i populasjonen er av type A. Dette betyr i dette eksempelet at 80 % av allelene er av type B (q = 1-p = 0,8).

Om populasjonen er i Hardy-Weinberg-likevekt vil frekvensene av de tre mulige genotypene kunne beregnes slik:

Genotype AA (homozygot for allel A) =  p2 = 0,22 = 4 %

Genotype BB (homozygot for allel B) =  q2 = 0,82 = 64 %

Genotype AB (heterozygot genotype) = 2*p*q = 2·0,2·0,8 = 32 %

Siden frekvensen av samtlige mulige genotyper i en populasjon til sammen må bli lik 1, vil frekvensen av de ulike genotypene følge denne likningen:

p2 + 2pq + q2 = 1 

Siden likningene for allelfrekvenser (p + q = 1) og genotypefrekvenser (p+ 2pq + q2 = 1) kun inneholder to ukjente (p og q) i vårt eksempel vil det være mulig å beregne forventede allel- og genotypefrekvenser i Hardy-Weinberg-likevekten så lenge man kjenner én av allelfrekvensene.

Hardy-Weinbergs lov gjelder uavhengig av hvor mange alleler som er tilstede i en populasjon.

Hvis vi tar for oss situasjonen der ett tredje allel eksisterer med frekvens r, vil likningene for allelfrekvenser i denne populasjonen være p + q + r= 1, og likningen for genotypefrekvenser være p+ 2pq + 2prq2 + 2qr + r2= 1.

Hvorfor er Hardy-Weinbergs lov nyttig?

Når en populasjon avviker fra de genotypefrekvenser og allelfrekvenser som Hardy-Weinbergs lov predikerer er dette en sterk indikasjon på at populasjonen endrer seg via evolusjon.

En populasjon vil for eksempel avvike fra Hardy-Weinbergs likevekt hvis

  • det er seleksjon for spesifikke genotyper i populasjonen
  • dersom individene i populasjonen ikke parrer seg tilfeldig (det vil si at det foregår seksuell seleksjon)
  • hvis populasjonen nylig har mottatt nye individer fra en annen populasjon tilhørende samme art (genflyt) . 

Hardy-Weinbergs lov kan også brukes til å beregne hvor mange mennesker som blir født med genetiske defekter som følge av å være homozygote for et skadelig allel.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.