Med kunstig formering menes den vegetative formeringen av planter som foregår ved menneskers inngrep, der en del av en plante skilles fra og utvikler seg selvstendig. I tillegg til naturlig vegetativ formering ved løk, knoller, rotskudd, utløpere osv. finnes det flere kunstige vegetative formeringsmåter, som stiklinger, avleggere og podekvister (se poding). Det siste er mye brukt i fruktdyrking. Ved kunstig formering unngår man plantens ungdomsfase, noe som oftest fører til hurtigere blomstring og fruktsetting enn hos planter som er dyrket opp fra frø.