Missing link, manglende mellomledd, betegnelse brukt på hypotetiske mellomformer av eksisterende arter. Ble særlig anvendt som betegnelse på den ukjente formen mellom mennesker og menneskeaper. Uttrykket er misvisende da ethvert ukjent ledd i en anerekke er et «missing link». Det som egentlig menes med uttrykket er «manglende felles ledd», dvs. den formen som har vært utgangsformen for to eller flere utviklingslinjer, altså deres felles utgangsform.