Atskillelse, splittelse, utbredelsessprang, det at det mellom to områder hvor en art finnes, ligger ett hvor den ikke finnes.