Hvis organismer som ikke er nærmere beslektet lever under samme vilkår, forandrer de ofte sitt utseende og sin bygning i samme retning og kan bli lik hverandre (konvergent utvikling). Således har haiene, fiskeøglene og hvalene, som hører til tre forskjellige virveldyrklasser (bruskfisk, krypdyr og pattedyr) torpedolignende kropp, finner og to-fliket hale, da de alle er tilpasset livet i vann. På samme måte kan ubeslektede planter som lever i ørkenstrøk, få kaktuslignende utseende.