Parapatrisk, om ulike bestander av samme art med forskjellige utbredelsesområder, men hvor bestandene møtes i en relativt smal overlappingssone hvor de kan hybridisere. Parapatriske bestander kan være av betydning ved dannelse av nye arter.