Enhver forandring i et organ eller karaktertrekk hos et dyr eller en plante, som gjør organismen bedre skikket til å overleve i bestemte omgivelser. Tilpasning måles ofte som en individtypes bidrag av avkom til kommende generasjoner relativt sett til andre individtyper i bestanden. På engelsk (og også på norsk) kalles dette målet ofte «fitness». Se utviklingslæren.