Bastard, i genetikken ethvert individ som skyldes en krysning mellom to genetisk forskjellige individer. I botanikk og zoologi betegner uttrykket avkom etter en krysning mellom to ulike underarter (hybrid). På folkemunne var begrepet tidligere feilaktig brukt om barn født utenfor ekteskap.