Heterosis, innen dyre- og planteavl det fenomen at krysningsproduktene mellom to raser ofte vil være mer hardføre, kraftigere utviklet og vokse raskere enn foreldrerasene, trolig fordi de er heterozygote for mange arveanlegg. Generelt sett er slike krysninger bedre tilpasset et variabelt miljø.