Seksuell dimorfisme hos stokkand. Store forskjeller i fjærdrakten hos hunner (venstre) og hanner (høyre).
.
Lisens: CC BY SA 2.0
Eikehjort hann og hunn
Eikehjorter har seksuell dimorfi, som mange andre insekter. Overkjevene er hos hannen utviklet til en gevirlignende tang, derav navnet.

Seksuell dimorfi, eller kjønnsdimorfi, er når hunner og hanner av samme art varierer i en eller flere egenskaper som ikke er knyttet direkte til reproduksjon, for eksempel størrelse eller farge.

Seksuell dimorfi er et vanlig fenomen i mange pattedyr, fugler, insekter og mange planter. Blant fuglene er forskjellene spesielt store hos hønsefugler, kolibrier og paradisfugler.

Seksuelle dimorfismer er som oftest et resultat av seksuell seleksjon, og oppstår når forskjellige egenskaper favoriseres evolusjonært i de to kjønnene. Grunnen til at ulike egenskaper kan favoriseres i de to kjønnene skyldes at hanner og hunner kan ha forskjellige strategier for å øke sin fitness: En egenskap som naturlig utvalg favoriserer hos hanner, trenger ikke å selekteres positivt for hos hunner.

Eksempler

Hos dyr er de vanligste formene for seksuell dimorfi forskjeller i kroppsstørrelse og at kjønnene har ulike farger.

Størrelse

Et eksempel på en seksuell dimorfisme hos oss mennesker er at menn i gjennomsnitt er høyere er kvinner. Det er svært vanlig at hanner har større kropp enn hunner hos mange arter pattedyr, noe som henger sammen med at hanner ofte kjemper fysisk seg imellom om tilgang til hunner (se konkurranse og seksuell seleksjon).

Mange hanngorillaer forsøker å danne seg et harem med hunner, noe som innebærer å måtte fysisk nedkjempe andre hanner. Hanngorillaer veier omtrent dobbelt så mye som hunngorillaer.

Hos den marine pølsemarken, Bonellia, lever den bitte lille hannen parasittisk inne i hunnen, og hos noen dyphavsmarulker er dverghannen fastvokst til hunnen.

Farger

Hos fugler har de to kjønnene svært ofte forskjellige farger på fjærdrakten. Stokkand er et eksempel på en art der kjønnene har store forskjeller i fjærdrakten sin.

Forskjellige farger hos kjønnene er også en type seksuell dimorfisme som ofte forekommer blant insekter. For eksempel har hanner og hunner av arten aurorasommerfugl tydelig forskjellige farger på oversiden og undersiden av vingene sine.

Ornamenter

Ornamenter, som gevir hos hanner av hjortedyr (unntatt rein), hannløvens manke og «horn» hos mange hannbiller, er også eksempler på seksuelt dimorfe trekk.

Lyder

Lydorganer forekommer bare hos hannen av blant annet gresshopper, sangsikader, og enkelte frosk. Hos fuglene er sangevnen særlig utviklet hos hannen.

Primær og sekundær kjønnsdimorfi

Primær kjønnsdimorfi angir forskjell i produksjon av kjønnsceller: sædceller hos hannen, eggceller hos hunnen.

Sekundær kjønnsdimorfi er når kjønnene skiller seg i ytre karakterer, som farge eller ornamenter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg