Evolusjonsbiologiens moderne syntese refererer til en tidsepoke på 1930- og 1940-tallet der forskere viste at ideer fra en rekke ulike fagområder innen biologi var forenlige med Charles Darwins teori om evolusjon gjennom naturlig utvalg.

Faktaboks

Også kjent som

Den moderne evolusjonære syntese, den evolusjonære syntese, den nye syntese

Den moderne syntese gjorde biologien til en mer helhetlig vitenskap der grunnstammen var evolusjon gjennom naturlig utvalg.

Biologi før den moderne syntese

Før den moderne syntese hadde mange fagområder innen biologi som systematikk, økologi, genetikk og paleontologi utviklet seg mer eller mindre isolert fra hverandre. Den moderne syntese var en tidsperiode der funn og teorier innen de ulike biologiske fagområdene ble forstått i lys av hverandre. Spesielt var det et stort fokus på å undersøke hvorvidt teorier innen de ulike fagområdene var forenlige med Charles Darwins teori om evolusjon gjennom naturlig utvalg.

Resultat av syntesen

Et av de viktigste resultatene av den moderne syntesen var å vise hvordan Mendels arvelover var i samsvar med Darwins teori om gradvis evolusjon gjennom naturlig utvalg.

Et annet hovedresultat var å vise hvordan evolusjonære endringer over millioner av år – makroevolusjon – potensielt kunne samsvare med evolusjonære endringene forskerne kunne observerte på kortere tidsskalaer, såkalt mikroevolusjon.

Den moderne syntese medførte at naturlig utvalg ble ansett som den desidert viktigste evolusjonære mekanismen. Alternative evolusjonsteorier som lamarckisme og saltasjonisme mistet raskt støtte som et resultat av syntesen.

Forståelsen av evolusjon som ble utarbeidet under den moderne syntesen er fortsatt i stor grad gjeldende.

Synet på evolusjon etter den moderne syntese

Følgende punkter oppsummerer noen av de viktigste resultatene av den moderne syntesen:

  • Evolusjon er en gradvis prosess. Forskjeller mellom arter skyldes gradvise endringer over lange tidsperioder.
  • Naturlig seleksjon er den viktigste evolusjonsmekanismen.
  • Den genetiske variasjonen i en populasjon er viktig. Uten genetisk variasjon, ingen evolusjon.
  • Genetisk variasjon er med på å produsere fenotypisk variasjon, som er det naturlig utvalg selekterer på. Naturlig utvalg selekterer indirekte genotyper ved å selektere direktefenotyper.
  • Det ble foreslått at makroevolusjon i stor grad kan forstås ut i fra mikroevolusjonære prosesser.

Viktige bidragsytere til den moderne syntesen

De ledende forskerne bak den moderne syntesen har blitt blant de viktigste og mest innflytelsesrike biologene gjennom historien. Noen av de mest sentrale skikkelsene var:

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Huxley, Julian Sorell (2010) [1942]. Evolution: the modern synthesis. The MIT Press. ISBN 0-262-51366-8.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg