Degenerativ er det som skyldes eller har sammenheng med degenerasjon.