Tilsynelatende overensstemmelse i form eller struktur hos organismer av forskjellige arter eller raser.