artsseleksjon

Artikkelstart

Artsseleksjon kan finne sted når egenskaper ved arter kan være med å påvirke sannsynligheten for at nye arter blir dannet eller dør ut. Artsseleksjon tilhører prosesser som studeres innen makroevolusjon.

Artsseleksjon kategoriseres av noen biologer som en form for gruppeseleksjon.

Når en gruppe arter med en spesiell egenskap har større eller mindre sannsynlighet for å enten dø ut eller for å danne nye arter sammenliknet med en annen gruppe arter som ikke besitter dette trekket, kalles dette for artsseleksjon.

Noen eksempler

Geografisk utbredelse er et eksempel på en egenskap som kan påvirke en arts sannsynlighet for å dø ut over tid. Ved en naturkatastrofe kan en art som kun er å finne på et svært begrenset geografisk område stå i større fare for å dø ut enn en art som finnes over et langt større geografisk område. Stor geografisk utbredelse kan derfor være med på å minske sannsynligheten for at en art dør ut.

Et annet eksempel på en egenskap som kan påvirke en arts sannsynlighet for å dø ut eller å overleve er hvorvidt en art er en økologisk spesialist eller generalist. En spesialist har evolvert via naturlig utvalg til å utnytte en eller få ressurser i sitt levemiljø, mens en generalist har utviklet seg til å kunne utnytte e bredere spekter av ressurser. Spesialister er ofte mer sårbare for plutselige og raske endringer av miljøet sammenliknet med generalister hvis de få ressursene som spesialistene er gode til å utnytte påvirkes negativt av miljøendringene. Generalister kan derfor i større grad klare seg gjennom perioder med store miljøendringer sammenliknet med spesialister.

Ikke i konflikt med naturlig utvalg

Naturlig utvalg virker på individer innen en populasjon, og det er en vanlig oppfatning blant biologer at slike mikroevolusjonære prosesser kan forklare det meste av makroevolusjonære mønstre.

Artsseleksjon er et eksempel på et makroevolusjonært mønster som mikroevolusjonære prosesser som naturlig utvalg og genetisk drift ikke er de eneste (eller de beste) forklaringene på.

Dette betyr ikke at makroevolusjonære mønstre står i konflikt med mikroevolusjonære prosesser, men at enkelte makroevolusjonære mønstre kan forstås ut i fra prinsipper om en sortering av arter basert på forskjeller i deres egenskaper.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg