Industrimelanisme, en økning i antall arvelig svarte individer innen et normalt lysere dyreart (melanisme) i industrialiserte strøk. Fenomenet sees særlig hos sommerfugler, hvorav det best kjente eksempelet er stor bjørkemåler. Den klassiske forklaringen er: Den hvite formen er vanligst i uforurensede områder der den under hvile om dagen er godt kamuflert mot de lyse, lavdekte trestammene. Selv om de svarte arvemessig er dominante, oppdages de lettere av fugler mot den lyse bakgrunnen, og selekteres således ut. Ved industriforurensing drepes laven, og stammene blir mørke, hvorpå de lyse bjørkemålerne spises og de mørke overtar. Industrimelanisme har vært observert og utforsket siden slutten av 1800-tallet, og er ofte brukt i lærebøker for å demonstrere Darwins begrep naturlig seleksjon.