Analoge organer, organer hos ulike organismer som har samme funksjon (eller utseende), men har forskjellig bygning og opprinnelse. Som eksempel kan nevnes fuglevingen og sommerfuglvingen, hvor den første er en omdannet ekstremitet, den andre en hudfold. Se også homologe organer.