Avstamningslæren er et eldre navn på utviklingslæren.