Irreversibilitetsloven, teori fremsatt av den belgiske paleontolog Louis Dollo i 1890, sier at hvis organismene under slektens utvikling får forminsket eller helt redusert et eller annet organ eller organkompleks, kan disse organene eller organkompleksene ved videre utvikling aldri gjenoppstå i sin opprinnelige form. Utviklingen er ikke reversibel – irreversibel.