John Lubbock, britisk bankier, naturforsker og politiker. Utgav en rekke naturvitenskapelige og populære bøker og støttet Darwin. Han arbeidet ivrig for University Extension, dvs. en utvidelse av universitetets virksomhet til også å omfatte populære foredrag og elementær undervisning.