Sosiologisk teori

Sosiologi, samfunnsvitenskap som studerer forutsetningene for, oppkomsten av og samspillet mellom samfunnets ulike elementer.Mens andre samfunnsvitenskaper har spesialisert seg på avgrensede sektorer av samfunnslivet som økonomi, politikk eller pedagogikk, har sosiologien tatt sikte på å være en generell samfunnsvitenskap.Den kan omtales som en lære om sosiale systemer, enten det dreier seg om sosiale relasjoner og fellesskap mellom få, eller om organisasjoner, institusjoner og hele samfunn.Sosiologi er også en utdanning som kan tas ved universiteter og høyskoler. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Aksel Tjora

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 100 artikler:

D

  1. doxa

N

  1. norm