Sosiologi er en samfunnsvitenskap som studerer forutsetningene for, oppkomsten av og samspillet mellom samfunnets ulike elementer.Mens andre samfunnsvitenskaper omhandler avgrensede sektorer av samfunnslivet som økonomi, politikk eller pedagogikk, er sosiologien en generell samfunnsvitenskap. Den kan omtales som en vitenskap om sosiale systemer, enten det dreier seg om sosiale relasjoner og fellesskap mellom få, eller om sosiale bevegelser, organisasjoner, institusjoner og hele samfunn.Sosiologi er også en utdanning som kan tas ved universiteter og høyskoler. Hele artikkelen

Ny artikkel