Statussymbol, egentlig et ytre kjennetegn på en høy sosial status. Spesielle uniformer og klesdrakter kan bli oppfattet som statussymboler, det samme gjelder boliger og kjøretøyer. I enkelte miljøer kan bestemte språkformer, forbruksmønstre, matvaner o.l., som til sammen kan sies å utgjøre en livsstil, bli oppfattet som statussymboler, mens den samme livsstil i andre miljøer kan oppfattes som uttrykk for sosialt snobberi eller for en overfladisk livsholdning. Thorstein Veblen studerte i sin tid den symbolske betydning av «iøynefallende forbruk».