Industrialisme, det produksjonssystem som karakteriseres av fabrikkdrift i stor stil med masseproduksjon, høy teknisk standard bygd opp for en stor del ved hjelp av vitenskapelig forskning, og et sterkt utviklet kommunikasjonsvesen. Industrialismens gjennombrudd fant sted i England gjennom den utvikling som har vært kalt den industrielle revolusjon.