Bytteteori, teori utviklet innen organisasjonssosiologi og sosialantropologi; fremhever sosialt bytte som den fundamentale prosess i sosiale systemer. Sosialt bytte er samhandlinger motivert av hva hver enkelt gir og får, og er basert på frivillighet. I motsetning til økonomisk bytte innebærer sosialt bytte diffuse, ikke spesifiserte forpliktelser, og forpliktelsene vil ikke være gjenstand for forhandlinger.