Bondeadel, overklassen i det gamle bondesamfunn; også brukt som betegnelse på adel som lever på bondevis.