Haakon Bruun-Hanssen
I militære organisasjoner markeres hierarkiet blant annet gjennom spesielle uniformsmerker, såkalte distinksjoner. Her tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, som hadde offisersgraden admiral i Sjøforsvaret.
Av /US DoD/Forsvaret.

Hierarki er at mennesker eller noe annet rangeres, altså plasseres over og under hverandre. Et eksempel på et hierarki kan være en arbeidsplass der lederne tar mange avgjørelser, og der det er stor forskjell på rollene til toppsjefen, ledere på lavere nivå og vanlige ansatte.

Faktaboks

Etymologi
Fra gresk via middelalderlatin ‘hierarchia’, sammensatt av hiero- og -arki.

Oppprinnelig betydde ordet hierarki at prestene eller de hellige styrte. Ordet viste da til organiseringen av den kristne kirken i middelalderen. I dag brukes det i overført betydning om enhver organisasjon med en streng rangorden, som for eksempel militære organisasjoner, store private selskaper eller statlig byråkrati.

Dessuten brukes hierarki om mange andre slags rangeringer, som i uttrykket avfallshierarki som beskriver hvilke typer avfallshåndtering som er å foretrekke og hvilke man helst bør unngå. Ordet hierarki brukes også om inndelinger som for eksempel biologisk systematikk, der arter av levende organismer plasseres i grupper på ulike nivåer: artene grupperes i slekter, slektene grupperes i familier, familiene i ordener og så videre oppover.

Hierarkier mellom mennesker kan sies å skape eller utgjøre sosial ulikhet. Motsetningen til hierarki er da likhet.

Hierarkiske organisasjoner

Kjerstin Braathen
Store selskaper har gjerne et tydelig hierarki av ledere på ulike nivåer. Kjerstin Braathen har vært konsernsjef i DNB siden 2019.
Av /NTB Scanpix.

Rangordningen i militære organisasjoner kan være utpreget hierarkisk, men i mindre strikt form kan hierarkier gjenfinnes i de fleste typer av organisasjoner. Det har vært argumentert for at ingen samfunn, heller ikke moderne demokratier, kommer utenom sosiale hierarkier.

Byråkratisk organisasjon har flere kjennetegn som er hierarkiske. Byråkratiet er basert på prinsippet om at hvert nivå i en beslutningskjede har en bestemt, lovregulert myndighet.

Hierarki i religiøs sammenheng

Théodore-Adrien Sarr
Kardinalene, som bærer skarlagensrød drakt, er høyt plassert i hierarkiet i den katolske kirke. De utnevnes av paven. Her Théodore-Adrien Sarr, en senegalesisk kardinal.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

I religiøs sammenheng har hierarki flere betydninger:

  • kirkesystem som bygger på et presteskap organisert i en fint gradert rangorden
  • selve presteskapet, særlig det høyere
  • kirkevelde, prestestyre, som en slik fast organisert kirke gjerne streber mot.

Et mer eller mindre fast organisert presteskap er kjent fra de fleste religioner; også innen den kristne kirke fikk hierarkiske organisasjonsprinsipper innpass på et tidlig tidspunkt.

Særlig innen den katolske kirke utviklet det seg et typisk hierarki, ved innvielse atskilt fra vanlige folk og etter den kanoniske retts regler underlagt de overordnede instansers jurisdiksjon, med paven som øverste instans.

Reformasjonen brøt med denne kirkeordningen; ut fra læren om de døptes alminnelige prestedømme ble skillet mellom lekfolk og presteskap kritisert. Til tross for dette har skillet mellom lekfolk og presteskap spilt en betydelig rolle også i protestantisk tradisjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg