Eksistensminimum, det minimum av livsfornødenheter som en må ha for å kunne leve. Ofte betegnet det fysiske eksistensminimum, i motsetning til det sosiale eksistensminimum, som er den minimumssum som er påkrevd for å opprettholde en viss levestandard. Se fattigdom.