Sosiometri, (av sosio- og -metri), måling av sosiale relasjoner, metode for kartlegging av gruppestruktur, utformet av J. L. Moreno. Resultatene av denne kartleggingen fremstilles grafisk i et såkalt sosiogram, dvs. et kart over gruppen med inntegnede sosiale bånd. En populær leder vil på et slikt kart stå frem som sentrum i en stjerne av sosiale kontakter, en klikk vil tre frem som en samling individer bundet sammen ved gjensidige valg osv. Sosiometri er blitt mye benyttet i studier av gruppedynamikk.