norm

En av deltakerne i NRKs tv-program «Åpen post» tenner en røyk under opptak 14. november 1968. Dette er ett av mange eksempler på at normene for røyking har endret seg. Tidligere var det også vanlig å røyke for eksempel på serveringssteder og kontorer. I dag vil det være brudd både på formelle normer (røykeloven) og uformelle normer.
Av /Norsk Folkemuseum.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Artikkelstart

En norm er en regel som sier noe om forventet oppførsel.

Faktaboks

Etymologi
av latin ‘(vinkel)mål’

I en sosial gruppe vil det alltid være en tendens til at det danner seg visse mønstre som det forventes at individene skal handle og tenke i samsvar med. Normer betegner slike mønstre som er relativt stabile over tid.

I ethvert samfunn tas de sosiale normene for gitt på et gitt tidspunkt, men de varierer fra samfunn til samfunn og utvikles over tid. Forventede tiltaleformer i Norge i 1950 var for eksempel ganske annerledes enn de er i dag. Dagens japanere forholder seg annerledes til uformelle møter enn nordmenn.

Normer kan være både formelle og uformelle. Formelle normer er typisk skrevne regler og lover. Uformelle normer er sosiale konvensjoner som ikke nødvendigvis er skrevet ned noe sted.

Normene er knyttet til ulike situasjoner: Forventet oppførsel på en forelesning og i en kafésamtale er forskjellige.

Sanksjoner ved normbrudd

Avvik fra normer vil føre til ulike former for sanksjoner, som for eksempel mishagsytringer, latterliggjøring, sosial isolasjon eller til og med utstøtelse av gruppen. Brudd på formelle normer (lover) kan føre til straff.

Normene utvikles og vedlikeholdes ved slike sanksjoner, og fordi dette skjer ved samhandling i vid forstand, som handlinger, skriftlig og muntlig dialog og kroppsspråk, snakker man om sosiale normer.

Å studere normer

Fordi sosiale normer tas for gitt i et samfunn i en bestemt tid er de ikke lett å undersøke. Antropologene har likevel vært i stand til å undersøke fremmede kulturers sosiale normer fordi de skilte seg så mye fra forskernes.

I den sosiologiske retningen etnometodologi undersøker man sosiale normer blant annet ved eksperimenter, hvor man studerer hvordan små avvik fra normene (ofte positive, som for eksempel overdreven høflighet) sanksjoneres.

Både sanksjonene og ubehaget ved å gjennomføre eksperimentene ved selv å bryte normer, tydeliggjør hvor snevre normene ofte er og hvor virksomme de er for adferd.

Såkalte flash mobs kan i noen grad vise hvordan planlagte og koordinerte avvik fra sosiale normer kan utløse sanksjoner og undring, men også være underholdende.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg