Stand, gruppe (klasse) av mennesker innenfor et samfunn; se stender og sosial lagdeling. Også betegnelse for personer innen samme yrkesgruppe, f.eks. embetsstand, prestestand, handelsstand osv.