Legering, metallisk materiale bestående av minst ett metallisk grunnstoff og ett eller flere legeringselementer som ofte er metaller.

Det finnes ingen naturlig grense mellom rene metaller og legeringer med meget lavt innhold av fremmede stoffer, men normalt skal disse være tilsatt eller etterlatt med hensikt i legeringen for å oppnå tilsiktede egenskaper. Ufullstendig raffinerte metaller ansees ikke som legeringer selv om virkningen av forurensninger kan være markert i visse henseender.

Strukturen i legeringer avhenger av art og mengde av komponentene. I flytende tilstand består de fleste legeringer av én fase; praktisk viktige unntak har man i blylegert bronse og messing, der en blyholdig flytende fase skilles ut i form av dråper. Krystallisasjon ved avkjøling av flytende legeringer foregår normalt ikke ved et veldefinert frysepunkt som hos ren-metaller, men begynner ved en lavere temperatur (liquidus-temperatur) enn hos modermetallet og avsluttes ved den enda lavere solidus-temperatur.

Relasjonene mellom legeringsinnhold og faseomvandlinger angis i tilstandsdiagram for vedkommende system. Når komponentene er nært beslektede kjemisk og fysisk, kan man få dannet en ubrutt serie med samme krystallstruktur uansett sammensetningen. Et eksempel på binære legeringer av denne typen er systemet gull–sølv, der sølvatomer kan gå inn på gullatomenes plass. I de fleste systemer kan denne erstatning eller substitusjon av vertselementets atomer bare foregå opp til en viss grense. Ved høyere legeringsgehalter opptrer det nye faser. I visse tilfeller dannes veldefinerte intermetalliske forbindelser.

Til forskjell fra substitusjonsløsninger, som opptrer i de fleste legeringer, kan grunnstoffene hydrogen, bor, karbon, nitrogen og oksygen løses interstitielt i jern og andre overgangsmetaller, dvs. disse små fremmedatomer får plass mellom vertselementets atomer.

Egenskapene kan være meget forskjellige hos legeringer og deres komponenter. I énfase-legeringer endres egenskapene gradvis med legeringsinnholdet; ved opptreden av nye faser kan man få sprangvise forandringer. Visse tendenser kan forutsies på grunnlag av modeller, men utvikling av legeringer krever fortsatt en omfattende utprøvning. Legeringer kan også inndeles etter bruksegenskaper, f.eks. lett-legeringer, høytemperatur-legeringer og super-legeringer.

De såkalte hukommelseslegeringer endrer form ved oppvarming/avkjøling.

Fremstilling av legeringer fra komponentene kan skje ved sammensmelting av disse eller ved pressing og sintring av pulverformige utgangsstoffer, ved reduksjon av blandinger – f.eks. ferrolegeringer, og ved reduksjon av naturlig forekommende malmer – f.eks. de opprinnelige typer bronse og monellmetall. Det er også mulig å fremstille legeringer ved elektrolyse av egnede bad og ved impregnering fra gassfase.

Hovedmetall Legering Sammensetning Egenskaper Anvendelse
Stål og jern Fjærstål Fe; 0,5–1% C; 0,1–2% Si; 0,1–1% Mn; 0–1% Cr; 0–0,2% V Verktøystål med høy styrke Fjærer
Stål og jern Gråjern (grått støpejern) Fe; 2,5–4% C; 1–3% Si; 0,25–1% Mn; 0,05–1% P God støpbarhet, svakere enn hvitt støpejern Maskinstativ, veivakslinger, ovner, rør m.m.
Aluminium Duraluminium Al; 4% Cu; 0,6% Mg; 0,5% Si; 0,7% Mn Utherdbar knalegering, høy mekanisk styrke Flydeler
Kobber Messing 6–95% Cu; 5–40% Zn; ofte tilsatt Al, Sn, Ni, Mn, Si for å øke korrosjonsmotstanden Lett formbar, styrken øker med Zn-innholdet, korrosjonsbestandig Medaljer, patroner, rør og rørdeler, koblinger, bolter, nipler, instrumenter m.m.
Nikkel Monel 55–67% Ni; 30–44% Cu; 0–4% Al; 0–0,6% Ti Høy styrke, seighet og korrosjonsmotstand opp til 400–600 °C Rør, plater i kjemisk industri, propellakslinger
Tinn Loddetinn (bløtlodd) mest vanlig: 50% Sn; 48,5% Pb; 1,5% Cu Smeltepunkt under 300 °C, god heftfasthet Myklodding
Bly Akkumulatorbly Pb; 2-6% Sb; 0,1–0,5% Sn, Sb kan erstattes av Ca Sb øker stivheten av akkumulatorplatene og reduserer selvutladning når batteriet ikke er i bruk Akkumulatorplater
Betegnelse Sammensetning Egenskaper Anvendelser
STÅL- OG JERNLEGERINGER1
Aduserjern Fe; 2-2,6 % C; 1,1-1,6 % Si; 0,2-1 % Mn; maks. 0,18 % P Ganske god støpbarhet, relativt seige, stor bruddforlengelse, duktile Rør, rørdeler, ventiler, skipsgods, lenker, transportbelter, innendørsnøkler, bildeler som hjulnav, differensialhus og girkasser, middels tungt verktøy som hammere, nøkler og tvinger
AISI 304. Fe; maks. 0,08 % C; 18-19 % Cr; 9 % Ni Se austenittisk rustfrie stål Det mest brukte austenittisk rustfrie stål, utstyr til kjemisk industri, matvareindustri og bryggerier, lavtemperaturbeholdere, avløp, nedløpsrør, beslag, spillrenner
AISI 316 Fe; 0,08 % C; 17 % Cr; 12-13 % Ni; 2,5 % Mo Syrefast austenittisk rustfritt stål, god sigemotstand Kjemisk industri, fotografisk utstyr, brennevinsfat, deler til kunstgjødning m.m.
Austenittisk manganstål Fe; 1-1,4 % C; 10-14 % Mn Arbeidsherder kraftig, meget slitasjebestandig Gravemaskinkjefter
Austenittisk rustfrie stål Fe; maks. 0,25 % C; 17-25 % Cr; 8-20 % Ni; 2-15 % Mn; 0-6 % Mo; 0-4 % Cu; 0-0,25 % N; 0-0,8 % Nb; 0-0,8 % Ti Meget god korrosjonsmotstand, oksidasjonsbestandige ved høy temperatur, følsomme for spenningskorrosjon, seige, meget formbare, duktile Kjemisk industri, oppvaskbenker, kjøkkenartikler (bestikk), ventiler og pumpedeler innen offshore-industri, trykktanker, varmevekslere, kokeutstyr, antenner
Austenittisk støpejern Fe; 1,8-3 % C; 1-6 % Si; 0,4-1,5 % Mn; 13-32 % Ni; 1,8-5,5 % Cr; 0-10 % Cu; 0-1 % Mo God korrosjons- og oksidasjonsmotstand, varmebestandige, ikke ferromagnetiske Sylinderhode i dieselmotorer, kan brukes opp til 800 °C
Automatstål Stål tilsatt ca. 0,2 % S eller ca. 0,1 % P eller ca. 0,2 % Pb Gode maskineringsegenskaper (korte, sprø spon) For maskinering i automatmaskiner
Borstål Stål tilsatt 0,0015-0,01 % B; 0,15 % C; 0,5 % Mo; 0,06 % Nb (betegnelsen brukes også om stål til boreverktøy o.l. Se hurtigstål) God styrke og seighet Olje/gass-rørledninger, trykktanker, kraner, broer og sterke flykomponenter
Dupleks rustfrie stål Fe; maks. 0,1 % C; 23-30 % Cr; 2,5-7 % Ni; maks. 2 % Mn; 1-4 % Mo; 0,1-0,3 % N Motstandsdyktige mot korrosjon og spenningskorrosjon, relativt høy styrke Celluloseindustri, rør i offshore-industri, ventiler, pumper
Elektroteknisk blikk 1. silisiumstål. 2. Fe; stål uten Si; <0,005 % C; maks. 0,1 % P Uorientert kornstruktur, relativt lavt effekttap (svarende til 2 % Si-stål) Små transformatorer, små motorer, drosselspoler i lysstoffarmatur
Ferrittisk rustfrie stål Fe; maks. 0,2 % C; 12-30 % Cr; 1-1,5 % Mn; 0-4 % Mo; 0-4 % Ni; 0-0,8 % Nb; 0-0,8 % Ti God motstand mot væskekorrosjon og høytemperaturoksidasjon, god motstand mot pittingkorrosjon og spenningskorrosjon, relativt bløte, god kaldformbarhet, billigere enn austenittisk rustfrie stål, ferromagnetiske Kjemisk utstyr, utstyr (eksosanlegg) og pyntelister til biler, kokeutstyr, forbrenningskamre, vaskekummer, varmtvannsbeholdere
Fjærstål Fe; 0,5-1 % C; 0,1-2 % Si; 0,1-1 % Mn; 0-1 % Cr; 0-0,2 % V Type verktøystål, høy styrke Fjærer.
Gråjern (grått støpejern) Fe; 2,5-4 % C; 1-3 % Si; 0,25-1 % Mn; 0,05-1 % P (kan være opplegert) God støpbarhet, svakere enn hvitt støpejern, lav duktilitet, lett å maskinere, demper elastiske bølger Maskinstativ, veivakslinger i små motorer, ovner, vasker, rør, sylinderfôringer
Hadfieldstål, se austenittisk manganstål
Handelsstål Ulegert stål, maks 0,2 % C Billigste sort konstruksjonsstål, relativt urent, relativt godt sveisbart Generelt forbruksmateriale i norsk mekanisk industri (unntatt offshore), bæresystemer til hus (bjelker, stenger, plater)
HSLA-stål Fe; 0,03-0,2 % C; 0,5-1,5 % Mn; 0-0,5 % Mo; 0-0,01 % B; 0,03-0,1 % Nb, V, Ti, Al, N Lavlegert konstruksjonsstål med særlig høy fasthet Tunge konstruksjoner, armeringsjern, broer, oljeplattformer, olje/gass-rørledninger, skipsplater, bjelker
Hurtigstål Fe; 0,75-1,5 % C; 0,2-0,4 % Mn; 0-20 % W; 0-9,5 % Mo; 3,7-4,5 % Cr; 1-5 % V; 0-12 % Co Type verktøystål, hardt og slitesterkt ved temperaturer opp til 550 °C Verktøy til hurtig bearbeiding
Hvitt støpejern Fe; 1,8-3,6 % C; 0,5-1,9 % Si; 0,2-0,8 % Mn; 0,06-0,18 % P (kan være opplegert) God støpbarhet, hardt, sprøtt, slitesterkt, kan ikke bearbeides med sponskjæring, kan ikke smis eller kaldformes Valser, knusevalser, kverner, hydrauliske stempler, trallehjul, trekkringer
Høykarbonstål Fe; 0,55-1 % C; maks. 1 % Mn Ulegert, egenskaper bestemt av karboninnholdet F.eks. wirer
Invarstål 64 % Fe; 36 % Ni Lav varmeutvidelse Presisjonsinstrumenter
Kanthal Fe; 20-30 % Cr; 4-6% Al; maks. 3 % Co Gode elektriske motstandsegenskaper Elektrisk motstandsmateriale i elektriske ovner og varmeapparater
Karbonstål. Fe; 0,03-1 % C; maks. 1 % Mn Ulegert, egenskaper bestemt av karboninnholdet
Konstruksjonsstål Fe; 0,03-0,25 % C; 0,5-1,5 % Mn; ofte tilsatt små mengder Nb, Ti, V, Al Seige, sveisbare Tunge konstruksjoner, armeringsjern, broer, oljeplattformer, olje/gass-rørledninger, skipsplater, bjelker, stenger
Lavkarbonstål 0,03-0,3 % C; maks. 1 % Mn; Fe Ulegert, egenskaper bestemt av karboninnholdet. Alminnelige valseprodukter, bilkarosserier, blikk
Magnetisk legering 70 % Fe; 30 % Ni Magnetisk, permeabiliteten varierer med temperaturen
Mareldingsstål Fe; maks. 0,03 % C; 18-30 % Ni; 3-5 % Mo; 8-13 % Co; 0,2-0,7 % Ti; ca. 0,1 % Al Stor formbarhet, styrke og bruddmotstand Flyunderstell, militære broer, tannhjul, verktøy, raketter
Martensittisk rustfrie stål Fe; 0,1-1,2 % C; 12-18 % Cr; ca. 1 % Mn; 0-2,5 % Ni; 0-1 % Mo; 0-1 % W; 0-0,3 % V Dårligere korrosjonsmotstand enn andre rustfrie stål, harde, sterke, ferromagnetiske Verktøy, fjærer, dampturbinblad, ventiler
Martensittisk støpejern Fe; 3,5 % C; 2-3 % Cr; 4-5 % Ni Meget høy slitasjestyrke Lagre, bremsetromler, jernbanehjul, sylinderfôringer
Meiselstål Rent karbonstål eller lavlegert verktøystål Stor styrke Meisler
Mikrolegerte stål Fe; 0,03-0,08% C; 0-1,5 % Mn; 0,03-0,1 % Nb, V, Ti, Al, N Type HSLA-stål, sveisbart konstruksjonsstål, relativt høy styrke og slagseighet Tunge konstruksjoner, armeringsjern, oljeplattformer, olje/gass-rørledninger, skipsplater, bjelker, bolter
Molybdenstål Stål med 0,3-23 % Mo Verktøy (0,5-10 % Mo), permanente magneter (23 % Mo), syrefast stål (3-6 % Mo)
Permanent magnetlegering Stål med små mengder Mo, W, Cr Stor remanens og koersitivkraft Permanentmagneter
Pianotråd Fe; 0,7-1,0 % C, 0,2-0,6 % Mn Høy styrke og seighet Strengeinstrumenter, fjærer, ståltau, heiswirer, kranwirer
Seigherdingsstål Fe; 0,25-0,50 % C; 0,5-1,5 % Mn; 0-1,4 % Cr; 0-4 % Ni; 0-0,5 % Mo Stor styrke og seighet Akslinger, veivstenger, stempelpelstenger, tannhjul, bolter, skruer, muttere, spindler, nyere stål også i oljeplattformer
Settherdingsstål Fe; 0,13-0,20 % C; overflaten oppkullet til ca. 0,9 % C; 0,3-1,6 % Mn; 0-1,7 % Cr; 0-0,6 % Mo; 0-3,7 % Ni Hard og slitesterk overflate, seig og slagfast kjerne Gir, slagdrill, muttere, lagerfôringer, maskinakslinger (veivakslinger, kamakslinger), tannhjul
Seigjern (seigt støpejern) Fe; 3-4 % C; 1,8-2,8 % Si; 0,1-1 % Mn; maks. 0,1 % P; ca. 0,1 % Mg God støpbarhet, relativt seige, maskinerbare Veivaksleringer, veivstenger, tannhjul, motorstempler, verktøy, rør og rørdeler
Sicromal Fe; maks. 0,7 % C; maks. 25 % Cr; 0-18 % Ni; maks. 3,5 % Al; maks. 2,5 % Mo Varme- og/eller korrosjonsbestandige, syrefaste stål Kjemisk industri
Silisiumstål Fe; <0,005 % C; 0,5-3 % Si Transformatorblikk (3 % Si) har en orientert kornstruktur, god magnetiserbarhet, høy permeabilitet og høy elektrisk motstand, som gir lavt effekttap. Dynamoblikk (0,5-3 % Si) har en uorientert kornstruktur, lavere magnetiserbarhet og høyere effekttap Transformatorer og dynamoer
Smijern Nesten rent jern Bløtt, seigt, sveisbart, motstandsdyktig mot korrosjon Smidde produkter, f.eks. pyntegjenstander.
Svartstål Lavlegert stål Leveres med svart, rustet (ubehandlet) overflate
Syrefast stål Rustfritt stål som inneholder Cr, Ni, Mo og evt. Cu Særlig god bestandighet mot visse aggressive løsninger, f.eks. av ikke-oksiderende type Kjemisk industri, olje/gass-industri
Sølvstål (fotstål) Fe; 0,95-1,25 % C; 0,2-0,4 % Mn; 0,5-0,8 % Cr; 0,07-0,12 % V Rundslipt stangstål med fine toleranser (polert eller upolert) Medisinske instrumenter, urdeler, fint verktøy (bor, gjengeverktøy, stanser m.m.)
Vanadiumstål Stål legert med V, Cr og evt. Mn Øker seigheten Verktøy, ventilfjærer og bladfjærer til biler, sporvogner, jernbanemateriell, tungt smigods
Varmebestandig stål Stål legert med W, Ti el. Mo God korrosjons- og oksidasjonsbestandighet ved høye temperaturer Energiproduserende industri, materialer anvendt ved temperaturer høyere enn 600 °C
Verktøystål. Fe; 0,7-2,3 % C; maks. 1,5 % Mn; 0-20 % W; 0-9,5 % Mo; 0-12 % Cr; 0-5 % V; 0-1,8 % Ni; 0-12 % Co Harde, slitesterke Verktøy, fjærer
ALUMINIUMLEGERINGER
Al-Cu Al; 2,3-10 % Cu; 0,5-2 % Mg; 0-2 % Ni Støpelegeringer og knalegeringer, høy mekanisk styrke, dårlig korrosjonsmotstand, utherdbare Flydeler, motorstempler
Al-Mg Al; 1-5 % Mg Meget duktile og formbare, god korrosjonsmotstand i alkalisk miljø, ikke utherdbare knalegeringer Master, bygningsdeler, jernbanevogner, småbåter og skipsoverbygninger
Al-Mg-Si Al; 0,5-1,3 % Mg; 0,4-1,4 % Si; 0-1 % Mn Utherdbare knalegeringer, relativt sterke, lette, meget korrosjonsbestandige, god elektrisk ledningsevne Ekstruderte profiler, vindusrammer, stiger, elektriske luftledninger
Al-Mn Al; 0,5-1,5 % Mn; 0,1-1 % Mg Relativt bløte, meget formbare, ikke utherdbare knalegeringer Fasadeplater til hus, takplater, rør, trykktanker, sykler, vogner, varmevekslere (f.eks. bilradiatorer), flaskekapsler, matbeholdere, kakeformer, kokeutstyr, metallbokser til hermetikk, øl og mineralvann, folier til emballasje
Al-Si Al; 4-13 % Si; 0,1-1,2 % Fe; 0-4 % Cu; 0-1,5 % Mg; 0-2 % Ni; 0,01-0,03 % Na/Sr Støpelegeringer, legeringer uten Cu har god korrosjonsmotstand i alkalisk miljø, legeringer med Cu eller Mg er utherdbare I skip, fly, bildeler som felger, girbokser, radiatorer, bunnpanner og motorstempler
Al-Zn-Mg Al; 2-8 % Zn; 0,5-4 % Mg; 0-2 % Cu Utherdbare knalegeringer, høy mekanisk styrke Ekstruderte produkter, militært utstyr, høyt belastede flydeler, i trucker, trailere, transportable broer, jernbanevogner
Duraluminium Al; 4 % Cu; 0,6 % Mg; 0,5 % Si; 0,7 % Mn Utherdbar knalegering, høy mekanisk styrke, dårlig korrosjonsmotstand Flydeler
Renaluminium Al med forurensninger av Fe og Si Lett, bløt, god korrosjonsmotstand i nøytralt og lett surt miljø, høy elektrisk ledningsevne Næringsmiddelindustri og husholdning (tuber, folier), elektriske ledninger
Silumin Al; 7-13 % Si; 0,1-0,40 % Fe; 0-0,45 % Mg; 0-0,40 % Mn Støpelegeringer, god korrosjonsmotstand i alkalisk miljø, relativt høy mekanisk styrke, god maskinerbarhet, legeringer med Mg er utherdbare Skip, fly, bildeler som felger, girkasser, radiatorer, bunnpanner og motorstempler
MAGNESIUMLEGERINGER
Mg-Al-Zn Mg; 2,5-10,5 % Al; 0,3-1,5 % Zn; 0,15-1,5 % Mn Magnesiumlegeringer er blant de letteste metalliske konstruksjonsmaterialene. God støpbarhet og høy termisk og elektrisk ledningsevne Motorsager, kamerahus, sambandsutstyr, gressklippere, motorkomponenter, bilfelger, girkasser, motordeksler, campingutstyr, sportsartikler (racketer, fiskesneller m.m.), flydeler (landingshjul, brenseltanker, oljetanker, veivhus, propeller, div. motordeler)
Mg-Zn Mg; 1-6 % Zn; 0-0,7 % Zr; 0-2,3 % Th; 0-1,8 % RE2; 0-1,3 % Mn
Mg-Th Mg; 2,5-4 % Th; 1,7-2,5 % Zn; 0,4-0,7 % Zr
Mg-RE Mg; 2,5-4 % RE; 0,8-3 % Zn; 0,4-0,7 % Zr
TITANLEGERINGER
Rent titan Ti med forurensninger av H, C, N, O, Fe Relativt lett, svært god korrosjonsmotstand Beholdere, rørledninger, pumper m.m. i kjemisk industri og papir- og celluloseindustri, varmevekslere
a-legeringer Ti; 2-6 % Al; 0-11 % Sn; 0-2 % Mo; 0-1 % V; 0-5 % Zr Relativt lette, god sigemotstand og relativt høy styrke opp til 500-600 °C, legeringer med lite forurensninger er seige ved temperaturer under -200 °C, god sveisbarhet, høy korrosjonsmotstand Deler i gassturbiner, luft- og romfart, kjemisk prosessutstyr, trykktanker til flytende gass
a-b-legeringer Ti; 0,7 % Al; 0,2 % Sn; 0-4 % Zr; 0,6 % Mo; 0-10 % V; 0,8 % Mn; 0-4 % Cr Relativt lette, høy styrke og sigemotstand opp til 300-500 °C, høy korrosjonsmotstand Deler i gassturbiner og flyskrog, kjemisk prosessutstyr, varmevekslere, kunstige kroppsdeler
b-legeringer Ti; 0-13 % V; 0-11,5 % Mo; 0-11 % Cr; 0-4 % Zr; 0-3 % Al; 0-4,5 % Sn Høy styrke, noe tyngre og mindre sigemotstand enn a-b-legeringer, god formbarhet, meget god korrosjonsmotstand Deler i rakettvåpen og flyskrog, fjærer, festeinnretninger
KOBBERLEGERINGER
Admiralitetsmessing 70 % Cu; 29 % Zn; 1 % Sn Lett formbar, Sn øker korrosjonsmotstanden Kondensatorrør
Advance metall 56 % Cu; 1,5 % Mn; 42,5 % Ni Meget lav temperaturkoeffisient for elektrisk motstand. Lavtemperaturpyrometri, elektriske presisjonsinstrumenter
Alpakka Ligner nysølv, men med høyere Ni- og Zn-innhold Hvitere enn nysølv pga. Ni-innholdet
Aluminiumbronse Cu; 4-14 % Al; 0-5 % Fe; 0-5 % Ni; 0-2 % Si Lett formbare, harde og slitesterke, høy styrke og oksidasjonsmotstand ved høye temperaturer, god korrosjonsmotstand ved vanlige temperaturer Kondensatorer, rør til varmevekslere og destillatorer, bolter, muttere, pumpedeler, maskindeler, korrosjonsbestandige beholdere, korrosjonsbeskyttende plater, slitasjesjikt på ståloverflater, gullimitasjoner
Aluminiummessing 76 % Cu; 22 % Zn; 2 % Al Økt korrosjonsmotstand pga. aluminium Rør for kondensatorer og varmevekslere
Berylliumbronse Cu; 0,6-2 % Be; 0,2-2,5 % Co Utherdbare, meget høy styrke og hardhet, korrosjons- og utmattingsbestandige, god varmeledningsevne Fjærer, tråd, høyt belastede deler i elektriske instrumenter og brytere, gnistfritt verktøy (hammere og meisler for olje-, gass- og annen industri med høy eksplosjonsfare)
Bronse, se tinnbronse, aluminiumbronse, silisiumbronse
Deoksidert kobber Min. 99,9 % Cu; 0,02 % P eller 0,02 % P + 0,3 % As eller 0,07 % Cd Eventuelt fosfor nedsetter ledningsevnen, lett bearbeidbar, bløt, seig Rørleggerdeler og diverse rør (P-holdig), elektriske komponenter (Cd-holdig)
Elektrolyttkobber Min. 99,9 % Cu; ca. 0,04 % O Høy elektrisk ledningsevne, lett bearbeidbar, ikke sveisbar (pga. oksygen), bløt, seig Elektriske tråder, kabler, skinner, radiodeler, takrenner, nedløpsrør, taktekking, pakninger, nagler, stifter
Fjærmessing 70-72 % Cu; 28-30 % Zn Produseres vanligvis som tynnplater Fjærer
Fosforbronse, se tinnbronse
Hardlodd/slaglodd 50-53 % Cu; maks. 0,5 % Pb; Zn Høyere smeltepunkt enn loddetinn Hardlodding/slaglodding
Hylsemessing 70 % Cu; 30 % Zn Meget lett formbar, korrosjonsbestandig Bl.a. patronhylser
Høyfast messing (manganmessing, manganbronse) 54-62 % Cu; maks. 2,5 % Fe; maks. 4 % Mn; maks. 6 % Al; maks. 1 % Sn; Zn Meget høy styrke, korrosjonsbestandig Skipspropeller, rør, kanonsikter, kanonunderstell, vannturbinhjul, pumpedeler, gir, clutchskiver, stempelstenger, lagerfôringer
Kanonmetall Cu; 8-11 % Sn; 2 % Zn Type tinnbronse, sterk og korrosjonsbestandig, gode støpeegenskaper Pumper, ventiler, statuer, marine formål, tidligere brukt til kanonløp i marinen
Kermet Cu; 33-37 % Pb; 0,8 % Fe; 2 % Ni eller Ag Glidelager i flymotorer etc.
Klokkemessing 65 % Cu; ca. 35 % Zn; 1 % Pb God maskinerbarhet pga. Pb Små tannhjul i klokker
Klokkemetall 75-80 % Cu; 20-25% Sn Type tinnbronse, grågul farge, meget hard, vakker klang Kirkeklokker, glidelagre
Kobbernikkel (kupronikkel) Cu; 10-70 % Ni; 0-2,3 % Sn; 0-1,3 % Fe; 0-0,5 % Be Styrken øker med Ni-innholdet, lett bearbeidbare, Ni øker oksidasjons- og korrosjonsmotstanden til kobber, bestandige mot sjøvannserosjon Marine kondensatorer, varmevekslere, kjemisk utstyr og rør som transporterer sjøvann, blanke norske mynter (75 % Cu, 25 % Ni)
Konstantan 55 % Cu; 45 % Ni Meget høy og temperaturuavhengig elektrisk motstand, lav temperaturkoeffisient Presisjonsmotstander i elektriske instrumenter, termoelementer (sammen med Cu og Fe)
Kromkobber Cu; 0,4-0,5 % Cr Utherdbar, høy styrke og ledningsevne, krom reduserer elektrisk og termisk ledningsevne. Elektriske brytere
Lagerbronse Cu; 10-20 % Sn; 5-15 % Pb; 0-1% P Hard grunnmasse inneholdende bløte partikler som virker smørende, sterkere enn hvitmetall Store glidelagre
Lagermetall Cu; ca. 10 % Sn; navnet brukes også om andre legeringer som hvitmetall, bronse og messing Glidelager
Manganin 84-86 % Cu; 12 % Mn; 2-4 % Ni Høy elektrisk motstand, lav temperaturkoeffisient Elektrisk motstandstråd (presisjonsmotstander) og elektriske måleinstrumenter
Mangankobber 95-97 % Cu; 3-5 % Mn Relativt høy motstand mot korrosjon, tåler moderate temperaturer
Manilagull 85 % Cu; 12 % Zn; 2 % Pb Gull-lignende farge Billige smykker
Marinemessing 59,5-63,5 % Cu; 0,5-1,5 % Sn; Zn Lett formbar, meget korrosjonsbestandig Bolter, muttere, nagler, marint utstyr, propellakslinger, ventilspindler, kondensatorplater
Messing 60-95 % Cu; 5-40 % Zn, ofte tilsatt Al, Sn, Ni, Mn, Si for å øke korrosjonsmotstanden Lett formbar, styrken øker med Zn-innhold, korrosjonsbestandig Medaljer og utenlandske mynter (5 % Zn), smykkeimitasjoner, lysestaker, lysekroner, lampetter, patroner, rør, radiatorer, fjærer, tråd for elektroteknisk industri, vannkraner, koblinger, nipler, kondensatorplater, varmevekslere, (skrue)bolter, muttere, plater og hjul i klokker og instrumenter
Muntzmetall 58-61 % Cu; 38,5-42 % Zn Som messing Store bolter og muttere, kondensatorplater, rør til kondensatorer og varmevekslere
Myntbronse Cu; 2-8 % Sn; 1-2,5 % Zn Type tinnbronse, hard, rødbrun, lett å valse, stanse og prege, god korrosjonsmotstand Mynter, medaljer
Nysølv 50-85 % Cu; 5-35 % Ni; 10-35 % Zn; 0-2 % Pb Med økende Ni-innhold skifter fargen fra elfenbensgul til sølvhvit, svært god korrosjonsmotstand, middels til høy styrke, lett kaldformbare Skruer, nagler, kameradeler, optisk utstyr, fjærer, nøkler, navneskilt, smykker, tidligere også bestikk
Oksygenfritt kobber 99,95-99,99 % Cu Høy elektrisk ledningsevne, lett bearbeidbar, god korrosjonsmotstand, bløt, seig Elektroniske komponenter, elektriske komponenter og ledere, kjemisk prosessutstyr
Rød messing 85 % Cu; 15 % Zn Lett formbar, stor motstand mot atmosfærisk korrosjon Tetningslister, rør til kondensatorer og varmevekslere, festeinnretninger, brannslokkingsapparater
Silisiumbronse 95-99 % Cu; 1-5 % Si; ofte små mengder Fe, Mn, Zn Lett formbare, høy styrke og seighet, meget korrosjonsbestandige Skruer, bolter, muttere, nagler, marint utstyr, propellakslinger, rør til varmevekslere
Silisiummessing Messing med 1-4 % Si; ofte små mengder Mn og Al Høy korrosjonsmotstand pga. silisium
Sjøvannsbronse 45 % Cu; 32,5 % Ni; 16 % Sn; 5,5 % Zn; 1 % Bi Korrosjonsbestandig Brukes i sjøvann
Smimessing 56-90 % Cu; små mengder Al, As, Fe, Mn, Pb, Sn; Zn Smibar
Speilmetall 60-70% Cu; 30-40 % Sn; Zn (tinnholdig messing) Hard og sprø, kan poleres til høyglans Reflektorer og speil
Statuebronse 75-94 % Cu; 3-10 % Sn; 1-19 % Zn; 1-6 % Pb Type tinnbronse, gode støpeegenskaper Statuer, ornamenter, skilt
Tambak Cu; 5-10 % Zn; 0-3 % Sn Rød messing, de fleste typer er relativt sprø Knapper
Tinnbronse (fosforbronse) Cu; 3-18 % Sn; 0-5 % Zn; 0-1 % P; 0-20 % Pb Lett formbar, høy styrke, slitesterk (P, Pb), god korrosjonsmotstand i sjøvann Mynter, fjærer, instrumentdeler, elektriske kontakter, clutchskiver, dampturbinblad, glidelagre, pumper, ventiler
Titankobber Cu; 2,5-4 % Ti Utherdbare, høy styrke Fjærer, elektriske kontakter, gnistfritt verktøy
Zirkoniumkobber Cu; 0,12 % Zr; 0-0,7 % Cr Utherdbare, høy styrke, god ledningsevne Strømvendere, strømfordelere, rakettdyser, motstandssveiseelektroder
NIKKELLEGERINGER
Alumel Ni; 2,5 % Mn; 2 % Al; 1 % Si Termospenningen øker nesten lineært med temperaturen Termoelementer (sammen med kromel)
Astroloy Superlegering med lignende sammensetning som nimonic (eller Udimet 700) (55 % Ni; 15 % Cr; 17 % Co; 0 % Fe) Som nimonic
Brightray 35-78 % Ni; 16-20 % Cr; 1-43 % Fe; 0,4-2,2 % Si; 0-1,2 % Mn; 0-0,3 % Al; 0-0,2 % Ti Type nikrom, oksidasjonsbestandige, høy elektrisk motstand Varmeelementer og motstander ved temperaturer opp til 1150 °C
Hastelloy Superlegeringer med lignende sammensetning som nimonic (maks. 2,5 % Co) Som nimonic
Incoloy 32-46 % Ni; 26-46 % Fe; 12,5-23,5 % Cr; 0-6 % Mo; 0-0,4 % Al; 0,4-2,8 % Ti; 0-3 % Cu Ni-Fe-base superlegeringer, mindre høytemperaturbestandige enn Ni-base superlegeringer Deler til ovner og varmevekslere, gassturbinrotorer, -blader og -bolter
Inconel 70-80 % Ni; 15 % Cr; 5-10 % Fe; 0-12,5 % Co; 0-9 % Mo; 0-2,5 % Ti; 0-1 % Al; 0-5 % Nb Nikromlegeringer og superlegeringer, meget korrosjonsbestandige, høy styrke og oksidasjonsmotstand ved høye temperaturer Nikromlegeringer: ovnsdeler, varmebehandlingsutstyr, kjemiske anlegg; superlegeringer: gassturbindeler, pumpedeler, rakettmotordeler, deler til luft- og romfart
Kromel 90 % Ni; 10 % Cr Termospenningen øker nesten lineært med temperaturen. Termoelementer sammen med alumel
Monelmetall 63-67 % Ni; 29-32 % Cu; noe Fe og Si Høy styrke, seighet og korrosjonsmotstand opp til 400-600 °C Rør, plater i kjemisk industri, propellakslinger
Mymetall 77,4 % Ni; 13,8 % Fe; 5 % Cu; 3,8 % Mo Høy magnetisk permeabilitet og lavt hysteresetap Skjerming mot elektriske og magnetiske felt
Nikrom 35-78 % Ni; 11-22 % Cr; 2-43 % Fe; 0-1,2 % Mn; 0-1,4 % Al; 0-9 % Mo; 0-3,6 % Nb; 0,17 % Ti Høy styrke og seighet i et stort temperaturintervall (Inconel 625 fra -200 °C til 1100 °C), meget korrosjonsbestandige, oksidasjonsbestandige ved høye temperaturer (Inconel 601 over 1200 °C) Varmeelementer, motstander, termokoblinger, ovnsdeler, varmebehandlingsutstyr, kjemiske anlegg
Nimocast 48-76 % Ni; 6-22,4 % Cr; 0-5 % Fe; 0-20 % Co; 0-10 % Mo; 0-5 % Ti; 0-6 % Al; 0-6,5 % Nb; 0-10,5 % W; 0-1,6 % Ta; 0-1 % V Ni-base superlegeringer, støpelegeringer, meget høy styrke, oksidasjons- og korrosjonsmotstand ved høye temperaturer, høy sigemotstand, brukes opp til ca. 1000 °C Deler i marine og industrielle gassturbiner, forkammer i dieselmotorer, rotorer i turboladere
Nimonic 42,5-75 % Ni; 12,5-30 % Cr; 0-35 % Fe; 0-20 % Co; 0-10 % Mo; 0-4 % Ti; 0-2,7 % Al; 0-1 % Nb; 0-0,6 % W Ni-base superlegeringer, smilegeringer, meget høy styrke, oksidasjons- og korrosjonsmotstand ved høye temperaturer, høy sigemotstand, brukes opp til ca. 1000 °C Blad m.m. til gassturbiner, ovnsdeler, varmebehandlingsutstyr, eksosventiler i stempelmotorer
René Superlegeringer med lignende sammensetning som nimonic/nimocast (min. 8 % Co; ubetydelig Fe) Som nimonic/nimocast
Udimet Superlegeringer med lignende sammensetning som nimonic Som nimonic
Waspaloy Superlegeringer med lignende sammensetning som nimonic (58 % Ni; 19,5 % Cr; 13,5 % Co, maks. 2 % Fe) Som nimonic
TINNLEGERINGER
Aluminiumtinn 20-40 % Sn; 60-80 % Al Høyt styrke/vektforhold Glidelager i bilmotorer
Babbittmetall 75-89 % Sn; 0-9,5 % Pb; 7,5-12 % Sb; 3,5-10 % Cu Type hvitmetall, høy styrke og korrosjonsmotstand, god slitasje- og utmattingsmotstand, tåler høyere belastning enn blybase hvitmetaller Glidelagre, lagerfôringer
Britanniametall 90-95 % Sn; 4-7 % Sb; 1-3 % Cu; 0-2 % Bi (kan ha andre sammensetninger) Lett formbart (høy duktilitet), lett å støpe, pen overflate Pyntegjenstander som lysestaker og krus, bordservise og ornamentplater
Eutektisk loddetinn 62 % Sn; 38 % Pb Smeltepunkt 183 °C, god heftfasthet Myklodding
Finlodd 67 % Sn; 33 % Pb Smeltepunkt ca. 190 °C Myklodding
Hardtinn Tinn tilsatt Ca, Sb Legeringselementene øker hardheten
Hvitmetall 5-89 % Sn; 0-79 % Pb; 7,5-16 % Sb; 0,5-10 % Cu Antifriksjonsmetall, harde partikler i bløt grunnmasse, høy styrke og korrosjonsmotstand, god slitasje- og utmattingsmotstand Glidelagre, lagerfôringer
Loddemetall Som loddetinn, finlodd, hardlodd Relativt lavt smeltepunkt. Lodding
Loddetinn (bløtlodd) Mest vanlig: 50 % Sn; 48,5 % Pb; 1,5 % Cu Smeltepunkt under 300 °C, god heftfasthet, Cu øker levetiden til loddebolten Myklodding
BLYLEGERINGER
Akkumulatorbly Pb; 2-6 % Sb; 0,1-0,5 % Sn, Sb kan erstattes av Ca Sb øker stivheten av akkumulatorplatene og reduserer selvutladning av batteriet når det ikke er i bruk Akkumulatorplater
Hardbly 6-25 % Sb; 75-94 % Pb. Kan også være tilsatt Sn og As Antimon øker hardheten Akkumulatorplater, fôringer i kjemiske tanker, beskyttelsesbelegg og kabler, typemetall og kuler for skytevåpen
Kabellegering 99,9 % Pb; 0,04-0,05 % Te; 0,03-0,05 % Cu, 3: 97-99 % Pb; 1-3 % Sn (også rent Pb brukes) Bløtt, lett å ekstrudere, forme, bøye og lodde, effektiv fuktsperre, korrosjonsbestandig Mantel om ledninger for telefon, telegraf og elektrisk kraftoverføring, blyfolie, elektriske kondensatorer og sikringer
Typemetall 54-70 % Pb; 10-20 % Sn; 20-28 % Sb; små tilsetninger av Cu De hardeste og mest holdbare metaller til bruk i typer, kan benyttes gjentatte ganger uten å smeltes om Typer for bruk i trykkerier
DIVERSE LEGERINGER
Amalgam Kvikksølvlegeringer med ett eller flere andre metaller, f.eks. Ag, Sn, Cu, Zn De fleste er faste stoffer ved romtemperatur Sølv-, tinn- og kobberamalgam til tannplomber, sinkamalgam til elektriske batterier, tinnamalgam ble tidligere brukt til belegging av speil
Bindetrådlegering 93,5 % Zn; 3,7 % Sb; 2,8 % Sn Sterk (herdet) Wire for stropper (slings)
Gull-palladiumlegeringer Au; Pd De hardeste legeringene inneholder 50-60 % Au Stor anvendelse innen pyrometri, dvs. måling av høy temperatur
Hardlegeringer (stellitt) 20-65 % Co; 20-30 % Cr; 0-2 % Fe; 5-20 % W; 1,5-3 % C; kan også inneholde Ni Harde, slitesterke, sprø, kan ikke smis, temperaturbestandige, korrosjons- og oksidasjonsbestandige ved høye temperaturer Transportsnekker, kollerganger, trekkeringer for tråd, varmpresseverktøy, til pålegging av sliteflater på verktøy og maskindeler som ventiler og ventilseter i forbrenningsmotorer
Hardmetaller Karbider, f.eks. av W eller Ti, innleiret i metallisk grunnmasse (vanligvis Co eller Ni, som utgjør 6-20 % av vekten) Vesentlig hardere enn hardlegeringer, tåler slag og støt, meget slitasje- og oksidasjonsbestandige, temperaturbestandige Eggmateriale for sagblad, sponskjærende verktøy, bergbor o.l., trekkdyser, konstruksjonsmateriale under forhold som krever høy styrke ved høy temperatur
Hvitt gull Au legert med Pt; Pd; Ag eller Ni, eller med en hvit legering av Ni; Zn; Cu Hvit farge Benyttes i smykker i stedet for platina
Lavtsmeltende legeringer Legeringer med basis i Bi, Sn, Pb eller Cd. (Se også Woods legering og tinnlegeringer) Lavt smeltepunkt Smeltesikringer ved sprinkleranlegg og elektriske anlegg
Myntgull Au; 8,33 % Cu (Storbritann ia), 10 % Cu (USA og de fleste land i Europa) Lett å valse, stanse og prege, god korrosjonsmotstand Gullmynter
Myntsølv 40-89 % Ag; 11-50 % Cu eller Cu + Ni Lett å valse, stanse og prege, relativt god korrosjonsmotstand Sølvmynter
Permanent magnetlegering Spesielle legeringer av Al, Co, Cu, Cr, Mo, Ni, W og Fe Stor remanens og koersitivkraft Permanentmagneter
Sinklegeringer Eks.: Zn; 4 % Al; 0,1-1 % Cu; 0,05 % Mg Utmerkede støpeegenskaper, rimelig styrke og stivhet Små tannhjul, deler i vaskemaskiner, radiosett og alarmklokker, bildeler som dørhåndtak og rammer til vindusviskermotorer, støpte metall-leketøy (matchbox), glidelåser
Stellitt, se hardlegeringer
Sølvlodd Ag; Zn; Cu Relativt høy styrke og korrosjonsbestandighet kombinert med relativt lavt smeltepunkt og god flytbarhet Tilsettmateriale ved lodding
Tungmetallegering 79-90 % W; 1-16 % Ni; 3-20 % Cu Fremstilles pulvermetallurgisk Utbalansering av veivakslinger i flymotorer
Woods legering 50 % Bi; 25 % Pb; 12,5 % Cd; 12,5 % Sn Smelteområde 70-72 °C Smeltesikringer

1I tillegg til de oppførte grunnstoffene inneholder alle stål 0,1-1 % Si for å motvirke poredannelse i støpen

2Lantanoider, sjeldne jordartsmetaller

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.