fosfor

Et fosformolekyl i hvitt fosfor

Artikkelstart

Fosfor er et grunnstoff som er viktig for alt liv. Benvev består av fosfater, og fosfatgrupper inngår i arvestoffet DNA, og i ATP, som er viktig i energiomsetningen i kroppen.

Faktaboks

Uttale
fˈosfor
Etymologi

av gresk fosfores, ‘lysbærer’

Også kjent som

engelsk phosphorus

Fosfor er det andre grunnstoffet i gruppe 15 (nitrogengruppen) i periodesystemet. Atomsymbolet er P.

Fast fosfor finnes i tre former med svært forskjellige egenskaper: hvitt fosfor, rødt fosfor og svart fosfor.

  • Hvitt fosfor dannes når fosfor i væskeform stivner
  • Rødt fosfor dannes ved bestråling av hvitt fosfor med ultrafiolett lys
  • Sort fosfor dannes først under høyt trykk

Ved høy temperatur i gassfase er fosfor som P2-molekyler (:P≡P:), på samme måte som nitrogen.

Det er bare en stabil isotop av fosfor: 31P. Den radioaktive isotopen 32P, som har en halveringstid på 14,3 dager, blir brukt som radioaktivt sporgrunnstoff.

De tre formene

Hvitt fosfor

Hvitt fosfor består av tetraeder-formede P4-molekyler (se figur). Dette er en voksaktig, metastabil og svært reaktiv form av fosfor. Det er meget giftig.

Hvitt fosfor smelter ved 44,1 °C, koker ved 287 °C og er lite løselig i vann, men løses lett i enkelte løsemidler som karbondisulfid. Det antennes i luft allerede ved 35 °C og ryker i luft på grunn av reaksjon med oksygen under dannelse av fosfortrioksid og fosforpentoksid og utvikling av lys og varme.

I mørket lyser fosfor med et svakt blålig lys (luminescens), som skyldes oksidasjon av trioksidet til pentoksidet.

I finfordelt tilstand antennes hvitt fosfor ved romtemperatur og brukes derfor i brannbomber.

Rødt fosfor

Rødt fosfor i pulverform
images-of-elements.com.
Lisens: CC BY 3.0

I motsetning til hvitt fosfor er rødt fosfor lite reaktivt og er verken giftig eller flyktig. Metastabilt hvitt fosfor omdannes langsomt til rødt fosfor ved romtemperatur.

Rødt fosfor består av tetraederformede P4-molekyler som er lenket sammen til kjeder. Dette skjer via et gult mellomstadium. Omdanningen øker ved økende temperatur, og rødt fosfor fremstilles teknisk av hvitt fosfor ved langsom oppvarming til 270 °C i løpet av 20–30 timer i lukkede jernkjeler, hvoretter temperaturen økes til 300–350 °C.

Handelsvaren rødt fosfor er nærmest amorf og har en tetthet på 2,2 g/cm3. Det løses dårlig i løsemidler og antennes først ved 260 °C.

I blandinger med sterke oksidasjonsmidler, for eksempel kaliumklorat, antennes og eksploderer rødt fosfor selv ved gnidning. Derfor blir rødt fosfor anvendt i fyrstikker, røyk- og fyrverkeriartikler.

Ved videre oppvarming til over 450 °C i lukkede og inerte omgivelser fås et krystallinsk, rødfiolett produkt som smelter ved ca. 590 °C og har en tetthet på 2,34 gram per kubikkcentimeter (cm3).

Svart fosfor

Svart fosfor dannes ved å utsette hvitt fosfor for høyt trykk og temperatur. Det ble første gang fremstilt av Percy W. Bridgman i 1914 ved å varme opp hvitt fosfor til 200 °C under et trykk på 1200 atm.

Svart fosfor er krystallinsk med sjiktformet krystallstruktur og har en tetthet på 2,69 gram/cm3. Det er jerngrått, har metallglans og leder varme og elektrisitet. Svart fosfor er stabilt i luft og lar seg bare vanskelig antenne med en fyrstikk.

Egenskaper

Fosforpentaoksid

Fosfor danner polare kovalente bindinger og kan ha oksidasjonstall fra −III til +V. Vanligvis er koordinasjonstallet fire, men det kan også være 6 som i PF6.

Fosfor ligner mer på karbon enn på nitrogen. Nitrogen er en gass som består av molekyler (:N≡N:) mens karbon danner både molekylforbindelser (som fullerener) og nettverkforbindelser (som grafitt).

Fosfor danner to oksider som begge er molekylforbindelser: P4O6 og P4O10. De kalles vanligvis fosfortrioksid og fosforpentoksid. Sentralt i begge molekylene er et fosfortetraeder. I P4O6 er er fosforatomene bundet sammen med oksygenatomer som sitter over hver av de fire kantene av teraederet. I P4O10 er hvert P-atom i tillegg bundet til et et oksygenatom med en dobbeltbinding.

Den mest alminnelige fosforsyren er H3PO4 med strukturformel (HO)3P=O. Den er en svak treprotisk syre. Saltene kalles fosfater.

Forekomst

Hydroksidapatitt og fluoridapatitt (Ca5(HO,F)(PO4)3 er viktige fosfatmineraler. Jordens reserver av fosfatmineraler antas å utgjøre minst 180–200 milliarder tonn med et innhold på minst 60 milliarder tonn regnet som fosforpentoksid, P4O10. Av andre mineraler kan nevnes jernfosfatet vivianitt. Jernmalm kan også inneholde fosfater. I jordskorpen er det 1000 ppm fosfor.

Fysiologisk betydning

I hår, tenner, klover, skalldyrenes skall og fremfor alt i virveldyrenes knokler er det forskjellige fosfater. Fosfolipider finnes i alle levende celler.

Blod, eggeplomme, melk, muskelfibrer, nerve- og hjernesubstansen er særlig rike på fosfor. Menneskets legeme inneholder ca 700−900 gram fosfor (85 prosent i knokler og tenner, resten i blant annet musklene, nervene og hjernen), og trenger en daglig tilførsel på 600–750 milligram fosfor i form av fosforforbindelser. For å dekke dyrkede planters behov for fosfor tilføres jorden fosfatgjødsel.

Fremstilling

Fosfor fremstilles i dag ved å varme opp en blanding av apatitt, koks og kvartssand i elektriske ovner ved 1400–1600 °C. Energiforbruket er ca. 14 kW per kilogram fremstilt fosfor. Produktene er kalsiumsilikat og fosforpentoksid, som denne reaksjonsligningen viser:

2Ca3(PO4)2(s) + 6SiO2(s) → 6CaSiO3(s) + P4O10(s)

Fosforpentoksidet reduseres med karbon under dannelse av fosformolekyler og karbonmonoksid:

P4O10(s) + 10C(s) → 2P2(g) +10CO(g)

Ved avkjøling kondenserer hvitt fosfor i vann. Fosformassen blir renset ved destillasjon. Hvitt fosfor kommer i handelen som støpte stenger. Det må oppbevares under vann for å hindre reaksjon med oksygen i luften.

Bruk

Hvitt fosfor brukes som utgangsmateriale for fremstilling av fosforforbindelser, særlig fosforpentoksid, fosforsyre og fosfater for anvendelse som gjødselstoffer, vaskemidler og legemidler.

Fosfor blir videre brukt ved fremstilling av legeringer, insekticider og rottegift, og for militært formål i brannbomber, sporgranater, røyktepper og lignende.

Høyrent hvitt og rødt fosfor blir brukt til fremstilling av bor-, gallium- og indiumfosfider for halvlederformål. Silisium til halvlederformål tilføres kontrollerte mengder fosfor ved at det bombarderes med nøytroner i en kjernereaktor. Rødt fosfor blir brukt ved fremstilling av fyrstikker, røyk- og fyrverkeriartikler med mer.

Historikk

Fosfor ble første gang fremstilt i 1669 av den tyske alkymisten Hennig Brand fra urin som ble varmet opp med hvit sand. Han ga det navnet fosfor fordi det lyser i mørket.

Urin var den eneste fosforkilden inntil Carl Wilhelm Scheele og Johan Gottlieb Gahn i 1769–1770 påviste at fosfor finnes i knoklene til mennesker og dyr og kunne fremstilles ved å varme opp beinaske med sand og trekull.

Metoden som nå brukes til utvinning av fosfor fra apatitt, ble stort sett utviklet på slutten av 1800-tallet.

Fysiologisk virkning

Hvitt fosfor er meget giftig. Allerede et inntak av 0,1 gram kan ha dødelig virkning.

Ved lengre tids tilførsel av små mengder fosfor, enten ved svelging eller ved innånding av fosfordamper, oppstår kroniske forgiftninger. Symptomer på en slik forgiftning er magesmerter, oppstøt og brekninger, blødning i slimhinnene. Særlig karakteristisk er harde forknoklinger i kjeveregionen med fremadskridende ødeleggelse av over- og underkjeveknoklene (fosfornekrose). På huden fremkaller brennende hvitt fosfor dype brannsår som vanskelig leges.

Man må derfor unngå å berøre hvitt fosfor med hendene. Skulle uhellet likevel inntreffe, må de forbrente hudpartier dyppes i eller dusjes med vann. Ved alvorlige fosforforgiftninger og fosforbrannsår må den skadde snarest komme under legebehandling.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg